EØS-avtalen markerte i fjor 25 år, og Erna Solberg advarer om nasjonalisme

– EØS-samarbeidet er avgjørende for vår trygghet, velferd og verdiskapning, sa statsminister Erna Solberg. Da hun i fjor markerte 25 år med EØS-avtalen under EU-toppmøtet i Brussel.

Statsminister Erna Solberg var på plass på toppmøtet i EU, hvor det ble markert at EØS-avtalen var 25 år

Sammen med Liechtensteins statsminister Adrian Hasler og Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir deltok statsminister Erna Solberg på toppmøtet i Det europeiske råd fredag 22. mars. Der er alle stats- og regjeringssjefer fra EUs medlemsland samlet, i tillegg til toppledelsen i EU. Tema for den felles markeringen var viktigheten av å være en del av et felles indre marked, skriver Regjeringen.no.

– Å ikke ha EØS-avtalen ville hatt negative konsekvenser for norsk økonomi, norske arbeidsplasser og folk flest. EØS-samarbeidet er derfor avgjørende for vår trygghet, velferd og verdiskapning, sier statsminister Erna Solberg.

Europeisk fellesskap
Norge er en engasjert deltaker i det europeiske samarbeidet. Under toppmøtet tok statsministeren til orde for å skape tillit til det europeiske samarbeidet, heter det.

– Vi deler ikke bare interesser, men også et verdifellesskap med våre partnere i EØS. Vi må sikre gode europeiske løsninger på de utfordringene som våre og EUs borgere står overfor. Det er spesielt viktig i en urolig tid der nasjonalisme og proteksjonisme vinner terreng, sier Solberg.

Nasjonalismen er globalistenes verste fiende

Nordmenn er i dag skattepålagt store overføringer til norskfiendtlige fremmedkulturer. Det ligger nå i kortene at fremmedkulturelle fra Afrika og midtøsten osv fremover vil få betegnelsen ‘klimaflyktninger’. Som en del av “Det Grønne Skiftet” og FNs Migrasjonsplattform – som Norge også underskrev og forpliktet seg til- så vil det i fremtiden antagelig bli slik at naturkatastrofer, tørke og flom blir en vel så vanlig årsak til innvandring som krig og konflikt.

Fedrelandsnasjonalisme, restriktiv asylpolitikk og en politikk som setter nordmenn først, er altså uforenelig med ideologien og tankegodset til Statsminister Erna Solberg.

Bekymringene om at folket skal bli mer nasjonalistiske, og snu seg enda mer mot såkalt populisme og nasjonalisme, deles også av den globale høyremannen Børge Brende.

Brende fortalte til avisen E24 for en tid tilbake, i forbindelse med britenes Brexit, at: – Dette er en giftcocktail. Og jeg foreslår på det sterkeste at vi ikke drikker den.

Bekymringene til de globalistiske EU-kollegene til Brende ga gjenklang i ørene hans. Han også omtalte proteksjonisme, nasjonalisme og populisme som «enkle løsninger som ikke virker».

Han trakk linjer tilbake til 1929 og den store depresjonen som herjet i tiåret etter.

Historieløse som de er, så sammenligner globalistene Børge Brende og Erna Solberg, Fedrelandsnasjonalisme med Nasjonalsosialisme (nazisme), det er rett og slett skammelig.

Erna Solberg fornekter at Norge er islamisert og hyller dommedagsprofeten Greta Thunberg

Samtidig som Erna Solberg fornekter at Norge islamiseres presenterte Solberg havbaserte klimatiltak på agendaen i fjor, og viser til at Norge vil forsterke klimamålet under Parisavtalen og oppdatere de norske klimamålene i 2020.

Joda, både snikislamisering og fullstendig åpenlys islamisering pågår for fullt i Norge. Det kan de fleste både se og høre med sine egne øyne og ører.

Norge har underkastet seg denne ideologien som nå flere og flere mennesker er blitt livredde for å kritisere. For mens den importerte muslimske befolkningen gjerne blir dømt til noen timers samfunnstjeneste for vold og annen kriminalitet, så må nordmenn faktisk inn i fengsel bare for å ytre seg om krenkesåre muslimer på sosiale medier. Nå sist en kvinne i 70 årene, som verbalt hadde skjelt ut en muslimsk kvinne på Facebook.

Slik vil den fremmedkulturelle innvandringen fortsette uhemmet til Europa og Norge i årene fremover

Klimakamp, Det Grønne Skiftet og øvrige globalistiske påfunn koker nå regelrett hodene til både barn og voksne når de skal tvinge frem dette nye skiftet. Et skifte som nå tydeligere og tydeligere framstår som et befolkningsskifte av den opprinnelige europeiske befolkningen, snarere enn det politisk korrekte ladede uttrykket “Det Grønne skiftet”.

Kilder- Regjeringen.no og e24.no