Er den katastrofalt dårlige valgoppslutningen bare et tegn på folkets politikerforakt?

Foto. HRS

Ifølge Valgdirektoratet stemte 62,4 prosent av alle som kunne stemme i Norge ved kommune- og fylkesvalget.

Totalt i Drammen stemte litt over halvparten av innbyggerne.

Bare 55,5 prosent av velgerne i Drammen stemte ved kommunevalget. Dette er et tydelig tegn på en demokratisk katastrofe for drammenssamfunnet.

Når valgoppslutningen i Norge totalt så vidt er på rundt 60 prosent, så kan man stille spørsmålet. Er dette et tegn i tiden på folkets politikerforakt?