Erlend Wiborg – Etnisk norsk ungdom utsettes for rasistisk vold og ydmykelse

Frps innvandrings- og integreringspolitiske talsmann, Erlend Wiborg. Foto Frp Twitter.

Frps innvandrings- og integreringspolitiske talsmann, Erlend Wiborg, sier at den volden som skjer mot etnisk norske barn er organisert rasistisk vold begått av innvandrere. – Det er en dobbelt standard i samfunnet hvor elitene totalt ignorerer ofrene for rasistisk vold, kun fordi de er etnisk norske, sier Wiborg. 

Wiborg viser til funnene fra Oslo Tingretts rapport Analyse av U18-saker avsagt i Oslo tingrett i 2021, som konkluderer med at det i «ranssakene er det kun et fåtall av sakene der det ikke er etnisk norske gutter som er ransofre».

Rasistisk

Wiborg har blitt intervjuet av den flerkulturelle avisen Utrop, som i stor grad retter seg mot minoritetsmiljø, fremmedfrykt, islam og rasisme.

– Det finnes ingen dokumentasjon på organisert rasistisk vold i Norge, bortsett fra den volden som skjer mot etnisk norske barn. Ungdomskriminelle organiserer seg og jakter aktivt på forsvarsløse barn, sier Wiborg til Utrop.

Wiborg er ikke i tvil om at volden er rasistisk, og Tingrettsrapporten understøtter hans oppfatning. Når innvandrerungdom vil frarane annen ungdom verdigjenstander som eksempelvis jakker eller airpods, går de systematisk etter norske gutter.

– Hadde vi sett en trend av at vestkantgutter organiserte seg for å rane, banke opp og ydmyke minoritetsungdom, ville det gått ett ramaskrik gjennom hele samfunnet, sier Frps innvandrings- og integreringspolitiske talsmann videre.

Wiborg er videre opptatt av at denne formen for rasisme går under radaren fordi verken politikere eller medier ønsker å belyse problematikken. At norske gutter utsettes for rasistisk vold underkommuniseres av de samme som prøver å skjule problemene dagens innvandrings- og integreringspolitikk medfører, påpeker politikeren.