Erna Solberg fornekter at Norge er islamisert og hyller dommedagsprofeten Greta Thunberg

Barn og ungdom mobiliseres i disse dager til krig mot “de voksne” i politisk klimakamp.

Klimahysteriet har fått barn og ungdom regelrett hjernevasket til å tro at Norge “koker kloden” med sin oljevirksomhet. Og hvis vi ikke får kuttet i våre klimagassutslipp, så går verden “regelrett under” om bare noen få år – slik at ingen barn i Norge har noen framtid lenger.

Dommedagsprofeten Greta Thunberg har blitt hauset opp av politisk korrekt media og globalistiske elitekrefter. Nå har fenomenet Greta Thunberg fått barn og ungdom til å utvikle klimaangst, depresjoner og andre sinnslidelser fordi “de voksne” ødelegger deres framtid med menneskeskapte klimaendringer påstås det.

Men det vel i realiteten heller dommedagsprofetene og klima-hysterikerne som “koker hodene” på barna?

– Dere har frarøvet meg mine drømmer og min barndom

Dette var ordene som Greta Thunberg brukte til topplederne på klimatoppmøtet i New York.

Her viser hun en hel verden at hun allerede har fått psykiske lidelser. Med sine foreldre som sine støttespillere må hun føle seg veldig ulykkelig nå.

De har frarøvet deg ikke bare din barndom, Greta – men også ditt videre liv. Ved å bruke deg, så er de blitt rike. Meget rike. Og du og dine streikende og likesinnede klimabarn vil kanskje i fremtiden bli overlatt til psykiatrien?

Til stede var også Norges statsminister Erna Solberg (H), som er én av dem som hadde fått taletid på møtet – Solberg som for en liten stund tilbake fornektet at Norge er islamisert.

– Jeg synes snikislamisering er et dårlig begrep rett og slett fordi det ikke finnes i vårt samfunn, sa altså statsminister Erna Solberg.

Samtidig som Erna Solberg fornekter at Norge islamiseres presenterte Solberg havbaserte klimatiltak på agendaen, og viser til at Norge vil forsterke klimamålet under Parisavtalen og oppdatere de norske klimamålene i 2020.

Solberg-regjeringen har også satt av syv milliarder til å hindre bølge av klimaflyktninger

Klimaflyktninger er nemlig det neste steget for å gjøre ulovlig innvandring lovlig.

Det ligger nå i kortene at fremmedkulturelle fra Afrika og midtøsten osv fremover vil få betegnelsen ‘klimaflyktninger’. Som en del av “Det Grønne Skiftet” og FNs Migrasjonsplattform – som Norge også underskrev og forpliktet seg til- så vil det i fremtiden antagelig bli slik at naturkatastrofer, tørke og flom blir en vel så vanlig årsak til innvandring som krig og konflikt.

Slik vil den fremmedkulturelle innvandringen fortsette uhemmet til Europa og Norge i årene fremover

Klimakamp, Det Grønne Skiftet og øvrige globalistiske påfunn koker nå regelrett hodene til både barn og voksne når de skal tvinge frem dette nye skiftet. Et skifte som nå tydeligere og tydeligere framstår som et befolkningsskifte av den opprinnelige europeiske befolkningen, snarere enn det politisk korrekte ladede uttrykket “Det Grønne skiftet”.

Kilde- https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/3JQVdP/budsjettlekkasje-syv-milliarder-til-aa-hindre-boelge-av-klimaflyktninger