Vil nordmenn fortsette å stemme på partier som vil gjøre dem til en minoritet i Norge?

illustrasjonsfoto

Asle Toje skrev egne merknader til Brochmann-rapporten fordi han var uenig på flere områder

Dagens Næringsliv skrev i 2017 at utvalgsmedlem Asle Toje, forskningsdirektør ved Nobelinstituttet, var uenig med utvalget på flere områder og at han la fram mange egne merknader til rapporten.

Han slår i en av merknadene fast at etniske nordmenn vil havne i mindretall i fremtiden dersom dagens innvandringspolitikk videreføres.

Innvandringspolitikken som storglobalisten og FN-dronninga Erna Solberg og resten av Stortinget i dag fører, vil føre til at Asle Toje dessverre får rett.

For når Erna også inkluderte Norge i FNs migrasjonspakt sist desember, så vil dette bidra til at nordmenn enda hurtigere blir en minoritet i Norge. Men dette spiller ingen rolle for Høyre, for da har jo Erna Solberg ganske sikkert allerede fått sin toppjobb innen FN.

Politisk Ukorrekt mener at det å føre en politikk som fører til at nordmenn blir en minoritet i sitt eget land – uansett om det er muslimer eller andre fremmedkulturelle som i fremtiden skulle utgjøre majoriteten – er et svik og rene høyforræderiet mot det norske folk.

Solberg-regjeringen har også satt av syv milliarder til å hindre bølge av klimaflyktninger

Klimaflyktninger er nemlig det neste steget for å gjøre ulovlig innvandring lovlig.

Med Norges hovedproblem, som er masseinnvandringen, vil heller ikke en litt strengere innvandring/integrering politikk i seg selv avhjelpe vår framtidsskjebne – der nordmenn om noen generasjoner, med dagens åpne grenser, er dømt til minoritetstatus i sitt eget land. 

Nordmenn blir bokstavelig talt både ut-avlet og ut-stemt i fremtiden.

Ifølge Nettavisen sin artikkel om temaet, så har antallet fremmedkulturelle med stemmerettighet økt drastisk de siste årene.

SSB melder også at antallet norske borgere med innvandrerbakgrunn har økt siden forrige valg.

– Til sammen har antallet stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn økt fra 237.800 i 2015 til rundt 286.600 i 2019 – en økning fra 6 til 7 prosent, sier statistikkrådgiver Øyvin Kleven i SSB i en kommentar.

Utenlandske statsborgere og stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn utgjør ved høstens kommunevalg 670.300 personer – eller rundt 16 prosent av alle med stemmerett, skriver Nettavisen.

I Oslo utgjør gruppen allerede 30,6 prosent av alle med stemmerett.

I motsetning til ved Stortingsvalget, er det ikke noe krav om å være norsk statsborger for å få stemmerett ved kommunevalget. Utenlandske statsborgere med minst tre års lovlig opphold får stemmerett. 

Kilde- https://www.nettavisen.no/nyheter/383400-utlendinger-har-stemmerett-ved-hostens-valg-i-norge/3423677997.html

Kilde- https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/3JQVdP/budsjettlekkasje-syv-milliarder-til-aa-hindre-boelge-av-klimaflyktninger