Faktisk.no blir med i nordisk faktakontrollnettverk som får 1,5 millioner euro i støtte fra EU

Hele redaksjonen i Faktisk.no: Bak f.v. Geir Molnes, Pernille Johnsen, Morten Langfeldt Dahlback og Eva Akerbæk. Foran f.v. Ina-Kristin Lindin, Dea Hovet, Silje Sjursen Skiphamn, Nicolai Delebekk og redaktør Kristoffer Egeberg Foto: Skjermdump fra Faktisk.no video

Faktisk.no blir med i nordisk samarbeid for å bekjempe «feilinformasjon»

Faktisk.no har blitt med i Nordic observatory for digital media and information disorders (NORDIS), et toårig samarbeid mellom forskere, teknologer og faktasjekkere i Norden.

– Vi ser frem til å jobbe tett med noen av Nordens beste forskningsmiljøer og med våre nordiske faktasjekk-kolleger for å kartlegge og bekjempe feilinformasjon i Norden, og til å bli med på å utvikle verktøy som kan gi bedre innsikt i den digitale offentligheten, skriver faktasjekker i Faktisk.no Morten Langfeldt Dahlback i en epost til Journalisten.

Et nordisk faktakontrollnettverk

Prosjektet er del av European Digital Media Observatory (EDMO) og har fått nesten 1,5 millioner euro i støtte fra EU-kommisjonen. Avtalen med EU-kommisjonen ble undertegnet 26. juli.

Samarbeidets arbeid vil fokusere på å forstå, overvåke og motvirke spredning av feilinformasjon i og over Norden.

– NORDIS har som mål å styrke den nasjonale og regionale infrastrukturen for å håndtere digital informasjonsforstyrrelse. Ved å samle partnere fra de fire største nordiske landene, vil NORDIS konsolidere et sterkt forskningsbasert nordisk faktakontrollnettverk, skriver lederen av NORDIS, professor Anja Bechmann ved Aarhus Universitet i pressemeldingen.

Databasert innsiktsarbeid

For Faktisk.no er deltakelsen i NORDIS også en mulighet til å videreutvikle deres databaserte innsiktsarbeid.

– Støtten fra EU, samt tilskuddet vi fikk fra Medietilsynet i fjor, vil hjelpe oss med å satse mer på innsiktsarbeid fremover, skriver Langfeldt Dahlback.

Faktisk.no har fått ansvar for faktasjekk-delen av prosjektet samt for prosjektets kommunikasjonsaktiviteter, og vil ha et medlem i styringsgruppen.

De danske faktasjekkerne i TjekDet, svenske Källkritikbyrån og finske Faktabaari deltar i prosjektet, sammen med UiB, Aarhus universitet, Uppsala Universitet og Universitetet i Helsinki.

Politisk Ukorrekt mener:

Denne «troverdige koalisjonen» er et nettverk som tar sikte på å vinne krigen om verdensopinionen, og de operer regelrett som maktelitens forlengede arm.