CNN foto fra nyhetsbyrået AP

CNN har sparket tre ansatte som kom på jobb uten å være vaksinert mot coronavirus.

Det fremkommer i et internt notat som CNN-sjef Jeff Zucker sendte til ansatte torsdag. Han minnet de ansatte på at coronavaksinasjon er obligatorisk for ansatte som vil være på kontoret eller på oppdrag der de kan komme i kontakt med andre ansatte.

– La meg gjøre det klart. Vi har nulltoleranse overfor slikt, skriver Zucker i notatet.

Nyhetsbyrået AP fikk tilgang til notatet etter at innholdet først ble tvitret av CNN-journalisten Oliver Darcy. CNN har ikke oppgitt detaljer rundt oppsigelsen av de tre ansatte, eller opplyst hvor i selskapet de var ansatt.

CNN har åpnet for frivillig arbeid fra kontorene, noe over en tredel av nyhetsjournalistene har benyttet seg av. Fra 7. september skulle alle ansatte ha vært tilbake på selskapets kontor, men datoen er nå forskjøvet til tidligst begynnelsen eller midten av oktober, heter det i notatet.

Andre mediekonsern har fattet lignende beslutninger, begrunnet med økning i koronasmitten. APs ansatte skulle ha kunnet være tilbake på jobben fra 13, september, men også der er nå datoen utsatt.

Kilde – Nyhetsbyrået AP