Gode Korona-nyheter – og en dårlig Solberg-nyhet

Mens Solberg og co nå i pannikkmodus forhandler på spreng med Stortinget om vide fullmakter til å innskrenke Grunnloven og våre rettigheter som borgere i landet, så er det faktisk leger og fagpersoner som klarer å holde hodet kaldt.

Dersom du er svært bekymret for Korona og sålangt er smittet av hysteriet rundt dette milde viruset, så kan nok denne videoen hjelpe.

Lege Wasim Zahid holder hodet kaldt slik myndighetene også burde gjort i større grad. Kort video med 5 punkter som gir grunn til positivitet:

Her er en link til utredningen som Regjering og Storting nå diskuterer for å gi Regjeringen vide fullmakter. Intensjonen fremkommer tydelig i punkt 1.1
Så får vi da se, skal et mildt virus være det som gjør Norge til det som kan se ut til fort å bli et regelrett militær-diktatur og tredje-verden land?

1.1 Oppnevning og sammensetning av utvalget


Ved kongelig resolusjon 9. februar 2018 nedsatte
Solberg-regjeringen et utvalg (Beredskapshjemmelutvalget)
for å utrede en sektorovergripende
fullmaktsbestemmelse og hjemmel for suspensjon
av enkeltpersoners rettigheter
i beredskapslovgivningen.
Kjetil M. Larsen, professor i rettsvitenskap
ved UiO, ble utnevnt til utvalgets leder, men
trakk seg av personlige grunner. Benedikte Moltumyr
Høgberg, professor i rettsvitenskap ved
UiO, ble utnevnt til ny leder 23. februar 2018.

Link til dokumentet som er grunnlag for forhandlingene: https://www.regjeringen.no/contentassets/65139848c9b2437cb0596e53705314fb/no/pdfs/nou201920190013000dddpdfs.pdf