Greta Thunberg har gitt 250 000 kroner til arbeidet med klimasøksmålet mot den norske stat om oljelisenser

Høyesterett skal nå behandle Klimasøksmålet til Greenpeace og Natur og Ungdom.

Miljøorganisasjonene tapte saken i Tingretten og i Lagmannsretten. Nå skal altså landets øverste domstol ta den endelige avgjørelsen.

Greenpeace skriver i en pressemelding at Høyesterett har sagt ja til å behandle klimasøksmålet.

– Vi er veldig fornøyd med at Høyesterett skal vurdere om staten brøt Grunnloven da de valgte å tildele nye oljelisenser i Arktis. Vi mener staten må dømmes, og at oljelisensene må kjennes ugyldige. En seier vil være historisk og ha store, reelle konsekvenser for klimaet, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, i meldingen.

– Klimasøksmålet i Høyesterett blir et stort spark i baken på alle norske politikere. De har ikke greid selv å gjøre det våre rettigheter krever av dem;  Å bevare naturen og et levelig klima. Vi skal overbevise Høyesterett om at grensa ble krysset, da regjeringa tildelte nye oljelisenser i verdifulle havområder i Arktis, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Selv om staten ble frikjent av Borgarting lagmannsrett, så slo den fast at miljøparagrafen er en rettighetsbestemmelse som gir oss alle rett til et levelig miljø. Retten var også tydelig på at Norge har et ansvar for klimaskaden som norsk olje og gass brent i utlandet forårsaker.

Klimasøksmålet finansieres også av Klima-Greta

Høyesterett skal også vurdere på nytt om Stortingets beslutning om 23. konsesjonsrunde ble påvirket av regnefeil i den økonomiske analysen av fremtidige inntekter ved oljeboring i nord.

Greta Thunberg har uttalt seg i sakens anledning. Hun har tidligere gitt 250 000 kroner til arbeidet med klimasøksmålet mot den norske stat.

– Å åpne for mer oljeboring i en klimakrise er helt virkelighetsfjernt. Olje er olje uansett hvor den brennes og av hvem. Hvordan kan et rikt land som Norge tenke så kortsiktig? Olje truer vår og framtidige generasjoners rett til et levelig klima og derfor støtter jeg kampen de norske organisasjonene fører mot den norske stat, sier Greta Thunberg ifølge pressemeldingen til Greenpeace og NU.

Kilde – Klimasøksmålet: Anken til Høyesterett er godkjent