Hvorfor er det politisk enighet om «Det Grønne Skifte» i Norge?

Miljøpartiet De Grønne i Tyskland krever at industrialiserte land mottar såkalte “klimaflyktninger” fra hele verden. Dette er på grunn av alle “klimagasser” som sendes ut av rike land, oppgir Bild.

Det er De Grønne i Tyskland som nå vil at landet skal åpne sine dører for såkalte klimaflyktninger.

Politikere mener at det særlig er den vestlige verdens plikt å motta mennesker på grunn av så mye “klimagassutslipp”.

Disse grønne politikerne blomstrer opp i disse dager opp over hele Europa, også i Norge.

Både globale og såkalte grønne politikere er samstemte. «Det Grønne Skifte» Må bare implementeres, koste hva det koste vil!

Klimaflyktninger neste steg for masseinnvandring?

I disse dager skal folket skremmes og frykten skal implementeres med journalistisk presisjon, slik at at folket regelrett blir maktesløse ovenfor sine globale politiske ledere.

Et politisk glødende pressekorps, og en finansbransje som har lettere for å tjene penger på kriser som de selv er med på å skape eller forsterke, er det største problemet som Norge nå har blitt rammet av, og det er ikke enkle krefter å stå i mot noen av dem.

Hovedbudskapet i norsk politikk og de globale politikerne sin offensiv, er at Norge og verden bare har frist til år 2030 med å redde verden. Etter dette er det for sent og toget har gått osv.

Jordkloden vår har til dels satt seg i denne situasjon selv, ved ikke å løse en del av de problemstillinger som den selv har brakt på banen, men som kompensasjon fra stadige klimaforandringer opp gjennom tidene så fremstår Tellus som noe for seg selv. Det er jo ingen tvil om at det er noe som påvirker kloden vår?

Det er faktisk litt befriende å lese noen artikler i dag, som peker på at det også er en rekke positive ting omkring på kloden vår, og våres flestes ønske om å stanse klimaflyktninger og masseinnvandring etc. Stengte grenser gjør sitt og fedrelandsnasjonalisme gjør nå sitt i kjølvannet av viruskrisen.

Slik ser nå flere at migrasjonen fra den tredje verden blir enda mer alvorlig og fremtredende, men dette er selvsagt noe vi her hjemme aldri får vite noe om. Her er det katastrofe som gjelder, og katastrofer selger klikk, som igjen gir inntekter… Den enes død, den andres brød med andre ord.

Hva skal vi gjøre når koronakrisen er avblåst?

Vi må regne med at frykten i folket skal opprettholdes selv etter at koronakrisen evt. avblåses.

I Norge skal vi påminnes til stadighet om at”verden ikke står seg selv til neste påske”. Pga klimafrykt og såkalt klimakrise.

Nå i disse dager brukes en nedtellingsklokke som teller ned til dommedagen i 2030. Som en del av Norsk Vinds reklamekampanje f.eks, så har tidligere tunge aktører som NHO, Equinor og Norwea fungert som aktører innen dette feltet.

Tikker ned til dommedag

Vindkraftselskapet Norsk Vind AS lanserte tidligere i januar en omfattende reklamekampanje hvor det sentrale budskapet er at klokka tikker mot utgangen av 2030. Ifølge FNs klimapanel bør verden ha halvert sine klimagassutslipp innen den tid for å unngå at global oppvarming overstiger 1,5 grader. Norsk Vind argumenterer for at vindkraftutbygging er en del av løsningen som skal bidra til å kutte utslipp.

Selskapet har installert en fysisk klokke på Jæren som teller ned mot 2030. Den skal bli stående i minimum to måneder. Reklameplakater med bilder av klokka er hengt opp i byer over hele landet.

Om kort tid vil en tilsvarende klokke som den på Jæren dukke opp i Oslo. Den er tenkt som en permanent installasjon, ifølge selskapet.

Unge mennesker mister gleden for fremtiden

Klimakamp og klimafrykt har også fått politikere til å ta til orde for “en styrt avvikling av norsk oljevirksomhet”, og dette blir hjulpet godt fram av både media og skoleverket.

Her blir barn og ungdom regelrett hjernevasket til å tro at Norge “koker kloden” med sin oljevirksomhet, og hvis vi ikke får kuttet ut våre klimagassutslipp, så går verden “regelrett under”- slik at ingen barn i Norge har noen framtid lenger, om bare noen få år.

Som en del av “Det Grønne Skiftet” og FNs Migrasjonsplattform – som Norge også underskrev og forpliktet seg til – så vil det i fremtiden antagelig bli slik at naturkatastrofer, tørke og flom blir en vel så vanlig årsak til innvandring som krig og konflikt.

Denne legger igjen føringer fra en globalistisk elite om hvordan Norge skal ta i mot enda flere migranter i årene fremover. Da er det også såkalte “klimaflyktninger” fra den tredje verden som vi “skylder å importere” pga klimagassutslippene våre.

Norske politikere åpner for klimaflyktninger

Dersom klima skal gi grunnlag for asyl, må vi snakke om konsekvensene, sier regjeringspartiet Høyre. «Helt nødvendig» at klima skal være asylgrunn, mener innvandringspolitisk talsperson for SV, Karin Andersen.

Ifølge innvandringspolitisk talsperson for SV, Karin Andersen, er det derimot «helt nødvendig» at klimatrusselen må inn som asylgrunn, og at vi må finne en løsning «før vannet når klimaflyktningene til knea».

– Det er langt på overtid at dette problemet blir diskutert. Derfor er jeg veldig glad for at FN nå sier at dette er en situasjon som er like umulig som å være politisk forfulgt, sier Andersen.

Høyre setter døren på gløtt for klimaflyktninger

MÅ DISKUTERES: Høyres Lene Westgaard-Halle sier det blir stadig tydeligere at klimaendringene bidrar til økt konflikt, og dermed også flere flyktninger.

Hun sier til NRK at:

– Jeg tror dette bare er starten på en stor sikkerhetspolitisk utfordring, og at de konkrete følgende av FN-konvensjonen er noe som må diskuteres nøyere, også her i Norge, skriver Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant for Høyre i energi- og miljøkomiteen til NRK.

Hun sier videre at Høyre arbeider med en «klimakur» for å redusere global oppvarming og påfølgende økt flyktningproblematikk ved å kutte i klimautslipp.

Regjeringspartner Venstre vedtok i fjor at de ønsket å gi klimaflyktninger tilsvarende status som folk på flukt fra krig og konflikt.

Dette er faktisk den nye virkeligheten som våre myndigheter nå påtvinger den norske befolkningen, enten du liker det eller ikke.