Innvandrerne Norge ikke blir kvitt: Politiet frustrert over utlendinger som har norsk statsborgerskap på falsk grunnlag

Politiet er frustrert over at ingen tar tak i alle utlendingene som har fått norsk statsborgerskap på falsk grunnlag. Inntil videre får alle bli i landet, slik det har vært i to år .

STOPP I UTTRANSPORTERING: Politiets utlendingsenhet har de siste to årene ikke eskortert personer ut av landet som har brukt falsk identitet for å oppnå norsk statsborgerskap, skriver TV2.

Årsaken til at alt “står stille”, er at myndighetene jobber med å avklare om saker om tilbakekalling skal til UDI og UNE, eller om førsteinstans for den type saker er domstolen.

UDI og politiet har i de siste årene avdekket et økende antall tilfeller hvor personer har lurt til seg norsk statsborgerskap.

Men hverken UDI eller politiet får gjort noe med disse sakene i dag. Og slik har det vært i over to år.

Derfor har heller ingen som har jukset til seg statsborgerskap, blitt utvist fra landet i denne perioden.

Inntil dette er avklart, skal alle saker om tilbakekalling av statsborgerskap ligge i ro.

“Vår frustrasjon etter to år, er at det ikke virker som det skjer noe. Vi har saker hvor det er verifisert at de som har fått statsborgerskap er fra et annet land enn det de har oppgitt, men vi får ikke gjort noe med det. I stedet hoper sakene seg opp i UDI”, sier Frode Hersvik.

Han presiserer at politiet opplever det ekstra frustrerende at «opplagte» saker ikke kan behandles.

KILDE- https://www.tv2.no/nyheter/10727270/?fbclid=IwAR0iWzTfT3pdKoItxCcQNMer4HsxLSLPYqS6yobWNzWC6WwNmP6rraxszbU