Jagland: Ikke å hente ut IS-kvinner fra leirene, er en trussel mot rikets sikkerhet – Vil «rehabilitere» dem

Thorbjørn Jagland

Ikke å hente ut norske IS-kvinner fra leirene, er en trussel mot rikets sikkerhet, mener Thorbjørn Jagland. Europarådets avgåtte generalsekretær mener Norge i så fall fraskriver seg ansvaret for dem.

– Jeg har lenge hatt den oppfatningen at de landene som har statsborgere som reiser for å krige i Syria, og slutte seg til IS, har en forpliktelse til å straffeforfølge dem. Ellers blir disse forbrytelsene i praksis straffefrie, sier Thorbjørn Jagland.

Den tidligere utenriksministeren og Europaråd-sjefen reagerer på at Norge, slik han ser, det fraskriver seg ansvaret for egne statsborgere.

Når avisen Vårt Land spør Jagland.

– Frp sier det er en fare for Norges sikkerhet å hente IS-kvinner hjem. Men du mener det er motsatt?

– Det er motsatt. Vi er sikrere når de er i fengsel hvor vi kan rehabilitere de, enn når de er på frifot utenfor Europas grenser. Disse menneskene eksisterer. Hvor er de om fem år, hvis ingen gjør noe? De vil kanskje slutte seg til nye terrororganisasjoner, sier han.

Man kan ikke presse kvinnene til å gi fra seg barna

– Jeg vet at det er komplisert å få dem hjem. Jeg kjenner ikke til hvilke virkemidler man rår over. Men kvinnene bør i det minste være klar over at hvis de kommer til Norge, vil de kunne få en rettferdig rettssak og straff. De som ikke vil, kan man ikke bare gi opp å få hjem, som om de da automatisk fordufter. For det gjør de ikke, sier han.

Når det gjelder argumentet om at man kan presse kvinnene til å gi fra seg barna for at de skal få hentes hjem, mener han man må se på artikkel 8 i Konvensjonen om retten til familieliv.

– Man kan ikke uten videre skille en familie. Det må visse prosedyrer til, sier Jagland.

Advokat: – Ikke gitt at IS-kvinnen får straff

Selv om Jagland bruker argumentet om at IS-kvinnen skal straffeforfølges i Norge, for å legitimere at myndighetene henter henne til Norge. Så er det langt i fra gitt at hun får noen betydelig straff.

Det å ha vært i IS-kalifatet er ikke i seg selv nok til å bli dømt for deltakelse, mener advokat Steingrim Wolland.

– Det å være deltager i en terrororganisasjon er straffbart. Men det å bare leve i et IS-kontrollert område er ikke straffbart, sier Wolland til NRK.

Han var forsvarer for kvinnen som i mars 2019 ble den første kvinnen i Norge som ble dømt for IS-medvirkning. Hun ble i Oslo tingrett dømt til to år og ni måneders fengsel.

– Må ha høyesterettsavgjørelse

Så det er ikke nok for å sette en presedens for alle norske kvinner som har reist til IS-kontrollert område, mener Wolland.

– Dette må vurderes individuelt, og man kan ikke oppstille den type regler. Det er fortsatt en tingrettsdom og har ikke en normskapende effekt, sier han og legger til:

– Man må i alle fall ha en høyesterettsavgjørelse.

Derfor mener advokaten at man ikke automatisk kan forvente at den terrorsiktede 29 år gamle kvinnen, som regjeringen har valgt å hente hjem sammen med hennes to barn, automatisk skal få en straff.

Se også video, der Jagland forsøker å forklare hva Islam egentlig er

Kilder – Vårt Land og Nrk