Klimaflyktninger neste steg for masseinnvandring? – «Helt nødvendig» at klima gir asylgrunn, mener SV

Arkiv foto. Karin Andersen og Audun Lysbakken

Som en del av “Det Grønne Skiftet” og FNs Migrasjonsplattform – som Norge også underskrev og forpliktet seg til – så vil det i fremtiden antagelig bli slik at naturkatastrofer, tørke og flom blir en vel så vanlig årsak til innvandring som krig og konflikt.

Denne legger igjen føringer fra en globalistisk elite om hvordan Norge skal ta i mot enda flere migranter i årene fremover. Da er det også såkalte “klimaflyktninger” fra den tredje verden som vi “skylder å importere” pga klimagassutslippene våre.

Norske politikere åpner nå for klimaflyktninger

Dersom klima skal gi grunnlag for asyl, må vi snakke om konsekvensene, sier regjeringspartiet Høyre. «Helt nødvendig» at klima skal være asylgrunn, mener innvandringspolitisk talsperson for SV, Karin Andersen.

Ifølge innvandringspolitisk talsperson for SV, Karin Andersen, er det derimot «helt nødvendig» at klimatrusselen må inn som asylgrunn, og at vi må finne en løsning «før vannet når klimaflyktningene til knea».

– Det er langt på overtid at dette problemet blir diskutert. Derfor er jeg veldig glad for at FN nå sier at dette er en situasjon som er like umulig som å være politisk forfulgt, sier Andersen.

Høyre setter døren på gløtt for klimaflyktninger

MÅ DISKUTERES: Høyres Lene Westgaard-Halle sier det blir stadig tydeligere at klimaendringene bidrar til økt konflikt, og dermed også flere flyktninger.

Hun sier til NRK at:

– Jeg tror dette bare er starten på en stor sikkerhetspolitisk utfordring, og at de konkrete følgende av FN-konvensjonen er noe som må diskuteres nøyere, også her i Norge, skriver Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant for Høyre i energi- og miljøkomiteen til NRK.

Hun sier videre at Høyre arbeider med en «klimakur» for å redusere global oppvarming og påfølgende økt flyktningproblematikk ved å kutte i klimautslipp.

Regjeringspartner Venstre vedtok i fjor at de ønsket å gi klimaflyktninger tilsvarende status som folk på flukt fra krig og konflikt.

KrF sier til NRK at de ikke ønsker å uttale seg om saken før de har tatt en bredere diskusjon internt.

Miljøpartiet de Grønne også klare for å ønske klimaflyktninger velkommen

Solberg-regjeringen – som nylig også har satt av syv milliarder til å hindre bølge av klimaflyktninger – har også annonsert på FNs klimatoppmøte at Norge vil doble bidraget til Det grønne klimafondet fra 400 millioner til 800 millioner kroner per år fra 2020. Norske skattebetalere sine penger sitter løst når Erna er på “verdensturné”.

Det grønne klimafondet er sentralt for at verden skal nå målene i Paris-avtalen om at temperaturen globalt ikke øker med mer enn to grader, ifølge Regjeringen.

Miljøpartiet de Grønne er allerede klare for å ønske klimaflyktninger velkommen:

– Vi mener Norge bør ta imot minst 1000 klimaflyktninger per år, og starte nå, skriver Sigrid Z. Heiberg i en epost til NRK. Hun er utenrikspolitisk talsperson i partiet.

Kilde NRK

Politisk Ukorrekt konkluderer:

Våre folkevalgte har påbegynt dekonstruksjonen av en velferdsstat som åpenbart vil forsvinne. Den forsvinner i samme hastighet som folkevandringen og demografien endres i Norge.