Klimahysteri og Multikulturalisme ødelegger Europa

Multikulturalisme er en samlebetegnelse for ulike former for politisk og ideologisk ekstremisme som er knyttet til politiske miljøer både til høyre og venstre i det politiske landskapet. Indoktrineringen av ideologien forstås da som en prosess hvor individene i økende grad aksepterer multikultur og masseinnvandring for å oppnå sine og/eller gruppens målsetninger.

Multikulturalismens tilhengere taler ofte om et fritt demokrati og de påstår at det bør være rom for ytterliggående meninger og holdninger fra deres meningsmotstandere.

Men dessverre så fungerer ikke dette i praksis. Ekstreme forsvarere av multikultur, Islam og innvandring, opererer gjerne i flokker både på nett og i det offentlige rom “for å stoppe hat”, for å bruke en ofte benyttet floskel hos de multikulturelle.

Noen av de mest ekstreme forsvarerne av multikultur har også tilbøyelighet for et voldsaspekt som vi ubetinget forstår er noe som må forebygges.

Det er åpenbart at høytstående politikere, og mange av deres velgere, ønsker å ødelegge sitt eget kontinent. Hele venstresiden og mange på høyre side er tydeligvis enige. Hvorfor det? Hva ønsker de å oppnå?

Klimahysteri og Multikulturalisme ødelegger Europa.

Både i Norge og Europa herjer det en politisk kamp om å gjøre klima til en vinnersak. “Miljøengasjementet” eller ekstremismen til de radikale miljøaktivistene, kan ofte gjenspeiles med det tilsvarende voldsaspektet og massehysteriet som hos de som omfavner det multikulturelle og som ofte også er innbitte forsvarere av Islam og muslimer.

Flere politikere tar også til orde for “en styrt avvikling av norsk oljevirksomhet”, og dette blir hjulpet godt fram av både media og skoleverket.

Her blir barn og ungdom regelrett hjernevasket til å tro at Norge “koker kloden” med sin oljevirksomhet, og hvis vi ikke får kuttet ut våre klimagassutslipp, så går verden “regelrett under”- slik at ingen barn i Norge har noen framtid lenger, om bare noen få år.

Det massive skyldkomplekset fortsetter også med såkalt “flyskam”, der radikale aktivister tar til orde for å pålegge i lovs form hvor mange flyturer du kan ha i løpet av ett år.

Ved dette såkalte grønne skifte innad i Europa, har mange europeiske land inkludert Norge underskrevet FNs migrasjonspakt. Denne legger igjen føringer fra en globalistisk elite om hvordan Norge skal ta i mot enda flere migranter i årene fremover. Da er det også såkalte “klimaflyktninger” fra den tredje verden som vi “skylder å importere” pga klimagassutslippene våre.

Når skyldkomplekset blir totalt nok, og med en befolkning som er så totalt “hjernevasket” innen klimahysteriet, så ligger det altså i kortene at det i fremtiden skal tas i mot tusenvis av nye fremmedkulturelle migranter, hvilket på sikt vil gjøre oss nordmenn til en minoritet i vårt eget fedreland.

Isteden for å ta den viktige debatten om hvordan FNs migrasjonspakt splitter Europa, så valgte heller norske myndigheter og regjeringen å lytte til såkalte tankesmier og andre politisk korrekte medier, som på sin side kom med de gamle flosklene og konspirasjonsteoriene om at det bare var de skumle og rasistiske kreftene i Europa som stod for motstand mot FNs migrasjonspakt. 

Således avkjærte myndighetene og deres statsstøttede systemmedia nok en gang folkets informasjonsrett omkring en viktig sak som angår folkets framtid, slik myndighetene i sin tid gjorde med EØS-avtalen og i nyere tid med Acer-avtalen. Disse avtalene forplikter og båndlegger dramatisk ressurser og innbyggernes handlingsrom for framtiden.