Ber Google hindre spredning av videoer som er skeptiske til teorien om menneskeskapte klimaendringer

Wikimedia Kathy Castor

I et brev adressert til administrerende direktør i Google, Sundar Pichai, ber den amerikanske kongressens spesialkomité for klimakrisen selskapet om å ta ekstraordinære handlinger mot spredningen av såkalt desinformasjon om klimaendringene på Youtube.

brevet skriver komitéen at «Youtube har eksponert millioner av brukere for desinformasjon om klima» og at dette er i «strid med selskapets viktige oppdrag med å bekjempe desinformasjon og promotere klimahandling»

Videre skrives det at «alle må jobbe sammen for å løse klimakrisen, og at man må eliminere barrierer mot klimahandling, herunder også skadelig desinformasjon som klimafornekting og klimaskepsis».

På bakgrunn av dette ber komitéen Google om å ta følgende skritt for å redusere synligheten til klimaskeptisk innhold på Youtube:

  1. Stanse promoteringen av videoer som inneholder klimaskepsis og klimafornekting, ved å umiddelbart fjerne dem fra anbefalte videoer foreslått av plattformens algoritme
  2. Legge til desinformasjon om klima på listen over hva som skal regnes som borderline content på plattformen
  3. Stanse all pengestøtte av innhold som promoterer skadelig desinformasjon om klimakrisens årsaker og effekt.
  4. Rette opp i det gale inntrykket som er gitt til de millioner av brukere som er blitt eksponert for klimadesinformasjon på Youtube.

Brevet er signert Kathy Castor som representerer demokratene og er innvalgt fra Floridas 14. valgdistrikt. Etter at demokratene vant kongressvalget i 2019 ble Castor leder for den nyopprettede komitéen for klimakrisen.

Kilde- Technocracy News And Trends