Kragerø kommune hjelper flyktninger med boligkjøp: -“Positiv forskjellsbehandling”

I våres fikk Hanin og Thair Yoseef Al Afandy fra Palestina (bildet) nøklene til sitt nye hjem på Helle i Kragerø kommune.

Til boligkjøpet fikk familien Al Afandy omfattende støtte av Kragerø kommune som var først ut i landet med et nytt offentlig forfordelingsprosjekt av migranter ved navn “Eie først”. Prosjektet er ment å hjelpe innvandrere med å kjøpe sitt eget hus.

Ekteparet Al Afandy kom til Norge fra Betlehem i Palestina i 2013. Thair Al Afandi arbeider ved Læringssenteret i kommunen, og er blitt en “viktig ressursperson for andre arabiskspråklige flyktninger”, heter det.

Mens kona Hanin leser til eksamen for å bli vernepleier, stilte ektemannen forøvrig på listen til partiet Rødt ved seneste kommunestyrevalg.

“Positiv forskjellsbehandling”

– Dette er en positiv forskjellsbehandling. Vi ser at det er mange ressurssterke flykninger som trenger litt ekstra hjelp, sier boligkonsulent Inger Liv Grønnerød.

– En forutsetning for å være med i dette prosjektet, er at begge ektefellene må være i inntektsgivende jobb innen fem år. Å eie selv blir altså en viktig motivasjonsfaktor for å komme i jobb, understreker Grønnerød.

– Det er viktig å få damene ut i jobb også. To inntekter er et viktig grep for å unngå barnefattigdom, men også kommunen og NAV sparer penger på den måten. I tillegg blir familiene boende i Kragerø, som er en fraflyttingskommune.

– Dette er rett og slett en boliganskaffelsesstrategi med gevinst på alle plan, sier fagansvarlig konsulent Kjersti Thomassen.

Politisk Ukorrekt konkluderer og advarer

Hva skjer etter fem år ved eventuelt mislighold av lånet – og hvem tar regningen? Og hvorfor skal migranter ha fordeler på boligområdet framfor etniske nordmenn? Det er vel nok nordmenn som aldri oppnår å eie egen bolig i hele sitt liv?

“Positiv forskjellsbehandling” innebærer – i likhet med alle andre “integreringstiltak” – en ren økonomisk og sosial diskrimering av etniske nordmenn. Nordmenn er redusert til byttinger og salderingsposter i eget land.

Når velferdsmigrantene har vært her noen år, og oppnådd sine norske statsborgerskap, mister de formell status som flyktninger. Da flyttes mange av de over fra flyktningebudsjettet til sosialbudsjettet. Dette budsjettet vil utvilsomt øke drastisk i framtiden med siste tiårs innvandringstakt av fremmedkulturelle, skal man tro Brochmannsutvalget av 2011.

Men dette kommer nok dagens myndigheter aldri til å innrømme.

Importerer man tredje verden, BLIR man tredje verden.

Og de nordmenn som fortsatt insisterer på å stemme på et av de etablerte Stortingspartiene, er dessverre høyst medskyldige i nasjonsavviklingen.

Uttrykket “positiv forskjellsbehandling” minner oss litt om uttrykket “de gode bombene” av Libya. Bare man er “politisk korrekt” kan man ved hjelp av et korrumpert systemmedia framstille alt i et godt nok lys til at det norske folk fortsatt strever med å våkne fra tornerosesøvnen.

Kilder: Hus & Bolig og NRK Distriktsnyheter (video)