Lars Thorsen: – Partiet Sentrum markerer seg som islamforkjempere som vil fremme islam i Norge

Til venstre Geir Lippestad i partiet Sentrum

TEKST: LARS THORSEN | PUBLISERT: MAN 09.08.2021 KL. 08.44

Ekstrem politiker vil tilsidesette grunnloven og menneskerettighetene for å fremme islam i Norge

Kristin Walstad er stortingskandidat for Partiet Sentrum. I Budstikka agiterer hun for tilsidesettelse av grunnloven og de universelle menneskerettighetene, i et oppsiktsvekkende udemokratisk utspill.

Globalistene i Civita slo nylig fast at Rødt er det eneste stortingsparti med totalitære udemokratiske trekk, noe som er korrekt dersom en ser bort ifra den globalistbermen som Civita selv er talerør for.

Partiet Sentrum viser seg nå frem som minst like ille som kommunistpartiet Rødt, i åpen og ærlig antidemokratisk agitasjon.

Walstad slår fast at «noe må ofres i kampen for inkludering og mot høyreekstremisme».

Det hun vil ofre, er likhet for loven og grunnleggende menneskerettigheter. Men narrativet hennes halter og premisset er helt feil.

Resonnementet forutsetter nemlig at de hitreiste uintegrerbare gjestene selv aksepterer å bli inkludert. Det gjør de som kjent ikke. En muslim som ønsker å inkluderes – å høre til og ta del i fellesskapet – er ikke lenger en muslim ifølge islams oppfinner og koranens forfatter.

Å fokusere på å kjempe mot det sterkt misbrukte begrepet høyreekstremisme fremstår også som lite realitetsorientert. Både muslimer, venstreekstreme og separatister begår mer terror i Europa enn høyreekstreme.

Ved å angripe det minste problemet signaliserer Partiet Sentrum at politisk motivert vold er akseptabelt så lenge det fremmer partiets egne politiske målsetninger.

Walstad angriper den nordiske motstandsbevegelse og vil frata dem de rettigheter alle innbyggere er gitt ved lov. Hun om det. Spørsmålet er hvorfor hun ikke også uttrykker bekymring for islam. Det er 1 000 ganger flere muslimer enn nasjonalsosialister i Norge, og islams påviselige negative påvirkning på samfunnet er observerbar hvor enn du snur deg. Effekten av motstandsbevegelsen er noen klistremerker på lyktestolpene. Effekten av islam er velferdsstatens kollaps, herrefolkatferd, dominanskrim, lidelse og død.

Nasjonalsosialismen avviser demokrati som verktøy for samfunnsstyring. Det gjør islam også. Det er en ærlig sak, de fleste nasjoner i verden er jo udemokratiske.

Heinrich Himmler sa at «Der islam is unserer weltanschauung sehr ähnlich». Islam er svært lik vår verdensanskuelse. Islams teologi sier at Himmler hadde rett. Et stort flertall av verdens muslimer ønsker å leve etter en religiøs lov som innebærer forfølgelse, undertrykking og drap på annerledes tenkende.

Hvorfor vil Partiet Sentrum fremme et slikt verdensherredømme?

Walstad vil ha forbud mot nazistiske organisasjoner, men av uklare grunner nevner hun SIAN i samme åndedrag. Det er mye som tyder på at meningsfascisten Walstad også vil forby menneskerettighetsaktivisme med uttalt formål å redde Norge fra islams giftige slimslør. Derfor er det betryggende at sekten hennes aldri vil få politisk innflytelse.

Kilde – Partiet Sentrum markerer seg som islamforkjemper (SIAN)