Lege Attiq Sohail ble sint over fartsbot: Forfulgte og skjelte ut politiet for å være rasister og Frp-ere

Attiq Ahmad Sohail. Foto fra Document

Etter å ha blitt tatt i 108 km/t i 80-sone ved Alnabru skjelte sykehuslegen ut politifolkene og beskyldte dem for rasisme. — Med ti års legeutdanning mente 37-åringen også at han ikke trengte å forholde seg til politibetjenter, skriver tingretten.

Det er Document som avslører at det var legen Attiq Sohail som fulgte etter politibetjentene som hadde gitt ham fartsbot og skjelte dem ut for å være rasister. Retten var ikke imponert, og dømte ham for forulempning av politiet.

Attiq Ahmad Sohail var opprinnelig ilagt et forenklet forelegg på 8.000 kroner. Sohail fikk en bot «som han motvillig godtok på stedet» men må ha angret seg, skriver Document. For han valgte å følge etter politipatruljen helt til Majorstuen. Politibetjentene oppdaget da at han fulgte etter dem, og stoppet.

Lege og samfunnsdebattant Sohail fulgte etter politifolkene som bøtla ham for råkjøring, han mente at «han var bøtelagt kun fordi han hadde en annen hudfarge enn dem, at de var rasister, at de var idioter fordi han hadde minst 10 års lengre utdanning enn dem», at «de sikkert stemte Frp og var innvandrerfiendtlige akkurat som Siv Jensen», heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Angrep Document, HRS og Resett

Attiq Ahmad Sohail er ikke et ubeskrevet blad i norsk offentlighet. Etter det mislykkede såkalte terrorangrepet mot moskéen i Bærum i august 2019, angrep han blant annet Document i Dagsavisen under tittelen Alternative medier gir næring til muslimhat:

Norske muslimer etterlyser en konkret handlingsplan i likhet med handlingsplanen om antisemittisme. Vi må ha konkrete tiltak for å redusere den skremmende islamofobien. I mine øyne er et av de viktigste tiltakene å få bukt med nettsider som Resett, Human Rights Service og Document.no. Jeg mener dette er nettsider som daglig nører opp under fordommer og skaper hat

Document ble gitt spesiell oppmerksomhet.

– Document var et av nettstedene Anders Behring Breivik benyttet seg av. Ikke alle alternative medier er underlagt Vær Varsom-plakaten. Det gjør dem enda farligere. Vi må stoppe deres alene-hjemme-fester som kan gi motivasjon til terrorhendelser, skrev han i debattinnlegget.

«Barnslige bemerkninger»

Retten la avgjørende vekt på vitneforklaringene til de to politibetjentene, som etter rettens syn ikke hadde noen grunn til å lyve om forholdet.

Sohail innrømmet å ha kjørt for fort, bemerker retten, «og at han ellers i all hovedsak ytret det som ble sagt. Dette var imidlertid å anse som barnslige bemerkninger som ble sagt fordi han følte at han ble forulempet av politibetjentene først.»

Retten mente at politibetjentene gjorde jobben sin da Sohail ble ilagt bot for fartsovertredelsen, og at boten var den samme som andre ville fått i en tilsvarende situasjon.

Retten slår fast at Sohails utskjelling av politibetjentene er å anse som forulemping av offentlig tjenestemann etter straffeloven § 156.

Tiltalte har anført at han i dette tilfellet ble utsatt for hverdagsrasisme når politibetjent [N.N.] viste til at han måtte følge norske trafikkregler når han kjørte bil i Norge, og at man i utlandet kanskje ville vurdert situasjonen annerledes. Retten forstår at tiltalte oppfattet dette som krenkende, men kan samtidig ikke se at dette er avgjørende for rettens vurdering av skyldspørsmålet all den tid tiltalte på dette tidspunktet allerede var godt i gang med å skjelle ut politibetjentene.

2.000 kroner i saksomkostninger

Attiq Ahmad Sohail var opprinnelig ilagt et forenklet forelegg på 8.000 kroner, men på grunn av etterspillet «kan ikke retten se at boten her bør settes ned.»

Når tiltalte ikke har vedtatt det forenklede forelegget, har han heller ikke krav på den strafferabatten som er hensyntatt i forelegget når han nå blir domfelt. Boten skal da settes høyere. Boten settes passende i overensstemmelse med påtalemyndighetens påstand til kr. 9 600,-, subsidiært fengsel i 19 dager.

En sak som kunne vært avgjort ved forenklet forelegg er «brakt inn for tingretten til full behandling, og hvor det har vært nødvendig å høre to vitner» skriver retten, og dømmer tiltalte til å betale 2.000 kroner i saksomkostninger.

Kilde – Lege Attiq Sohail fikk fartsbot: Forfulgte og skjelte ut politiet for å være rasister og Frp-ere (Document.no)