Nordmenn finansierer sin egen undergang

Nordmenn er i dag skattepålagt store overføringer til norskfiendtlige fremmedkulturer. Over tro- og livssynsbudsjettet ble det f. eks. i fjor utbetalt 74 millioner kroner til islamske trossamfunn. Disse har nå 148 000 medlemmer, et tall som med nåværende vekstrate dobler seg hvert tiende år. Om 20 år vil Norge således statistisk sett ha godt over en halv million moské-tilknyttede muslimer i landet.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter mottar årlig rundt 30 millioner basert på senterets egen årsrapport fra 2010 (pdf). Senterets berettigelse baserer seg på arvesyndsprinsippet etter deportasjonen av noen hundretalls jøder for over 70 år siden. Det skal tilsynelatende i det uendelige være nordmenns moralske og økonomiske plikt å vedlikeholde skyldkomplekset i seg selv og sine oppvoksende slekter på grunn av det som ble forvoldt av en fremmed okkupasjonsmakt (tyskerne) mot en annen fremmed gruppe (jødene) på norsk grunn.

Hva ellers det offentlige årlig rundhåndet pøser ut av norske skattekroner i «anti-rasismens» og «integreringens» navn er ufattelig store summer som direkte motarbeider majoriteten av skattebetalerne, nemlig de som arvet landet fra sine forfedre.

Denne taktikken fra de globale politikerne har nå vist seg å være så effektiv, at fødselsraten til vår egen befolkning ikke lenger viser seg å være bærekraftig.

Det norske folk er faktisk med på å finansiere sin egen undergang til fordel for et multikulturelt eksperiment.