Norge gir 55 millioner til sultbekjempelse i Etiopia, Somalia, Sør-Sudan, Sudan, Jemen, Nigeria og DR Kongo

STOLT: Foto av Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) fra da hun var stolt av at regjeringen øker bistanden til UNRWA. Foto: Skjermdump

Ifølge FN står 50 millioner mennesker i 45 land på kanten av hungersnød. Norge gir denne uken 55 millioner kroner til sultbekjempelse i Etiopia, Somalia, Sør-Sudan, Sudan, Jemen, Nigeria og DR Kongo, kommer det frem i pressemeldingen.

De mange sultkrisene er i hovedsak drevet fram av et økende antall væpnede konflikter og ekstremvær som følge av klimaendringer. De økonomiske konsekvensene av koronapandemien og de siste måneders kraftig økte priser på mat, gjødsel og drivstoff som følge av krigen i Ukraina forsterker krisen ytterligere.

– Kampen mot sult og økt matsikkerhet er en prioritering for norsk humanitær innsats. Arbeidet som gjøres av FN, Den internasjonale Røde Kors-bevegelsen og andre humanitære organisasjoner er helt avgjørende for å redde menneskeliv, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Det norske humanitære budsjettet for 2022 er på totalt 7,8 milliarder kroner, inkludert den første tilleggsbevilgning til Ukraina. Innsatsen konsentreres om land der det er store udekkede humanitære behov, og er basert på de humanitære prinsippene om humanitet, nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet. Beskyttelse av sivile mot vold og overgrep er en av hovedprioritetene.

– Det er viktig at den humanitære innsatsen i Ukraina ikke går på bekostning av innsatsen i andre humanitære kriser i verden. Krigen i Ukraina er med på å forverre mange humanitære kriser verden over. Vi har derfor sørget for at nivået på den humanitære støtten til andre kriser opprettholdes, sier utenriksministeren.

Kilde – Norge bidrar med 55 millioner kroner til humanitær innsats mot sult Regjeringen.no