Utrop felt etter at SIAN klaget på nazi-bildebruk – «Utrop har brutt god presseskikk»

Nå har Pressens faglige utvalg felt Utrop for bildebruken, etter klage fra SIAN.

Klagen gjelder et leserinnlegg som ble publisert i den selverklærte flerkulturelle avisen Utrop i mai med tittelen «Riksadvokaten må ta grep!». Det er organisasjonen SIAN som har klaget, fordi innlegget ble illustrert med et bilde av amerikanske nazister i uniform, som gjør nazihilsen.

– Ved publisering av et meningsinnlegg fra islamiseringstilhengerne Mohsan Raja, Lars Gule, Javeed Shah, Khadija Rafaqat og Nor Aylin Obeid, har Utrop illustrert saken med et bilde som indikerer at Utrop sliter med venstreblivne holdninger blant sine ansatte, sier Lars Thorsen.

Utrop ble dermed klaget inn for Vær varsom-plakatens punkt 4.10 og 4.12, om varsomhet med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige, og punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse.

Felt for nazibilder

Leserinnlegget omtaler SIAN også som en islam-fiendtlig og rasistisk gruppe. I innlegget oppfordres Riksadvokaten til å etterforske SIAN for å ha spredt ytringer som strider med rasismeparagrafen i straffeloven.

Foruten bildet omtaler innlegget SIAN som en islam-fiendtlig og rasistisk gruppe. Klager på sin side, opplyser at de har vedtekter som nekter nazister og rasister å være medlemmer, og at påstanden om at de lever i symbiose med nazister og rasister derfor utløser en samtidig imøtegåelsesrett, ifølge SIAN.

Avisa tar selvkritikk på bildebruken og tilbyr SIAN å bytte ut bildet med et bilde av SIAN, heter det i PFUs dokumenter. Fordi forfatterne av innlegget mener det er koblinger mellom SIAN, rasister og nazister mener Utrop at bildet kan passe tekstens innhold. De mener innlegget er del av løpende debatt og ikke omfattes av samtidig imøtegåelse.

– Bildebruken er tvilsom, sa NRK-redaktør Stein Bjøntegård og understreket at dette var et klart brudd på VVP 4.10 og 4.12.

I utvalget kom det frem at flere utvalgsmedlemmer mener SIAN bruker sterke virkemidler og språk selv, og at de må tåle påstanden i innlegget.

– I mange sammenhenger er påstander av lovbrudd av faktisk art. Men jeg oppfatter det som skribentenes vurderinger, og de ber om etterforskning. Altså ikke en påstand av faktisk art, sa nestleder Ellen Ophaug i diskusjonen.

Asle Toje mente på sin side at det var veldig skadelige påstander som kom mot SIAN.

– Er det der vi ønsker å være? At enkelte grupper må tåle mer enn andre grupper når det kommer så sterke anklager, sa Toje.

Overbevist

Det skal være høy takhøyde på meningsinnhold kontret PFU-leder Anne Weider Aasen.

– Med aktører som deltar i samfunnsdebatt har vi høyere terskel.

Utvalget var totalt sett enig i at innleggets påstander er en del av en løpende debatt som ikke omfattes av samtidig imøtegåelse, men tilsvar. SIAN ble tilbudt tilsvar av Utrop.

Toje lot seg likevel overbevise om at en bred debatt er viktig, og at bredden også utgjøres av ytterpunktene

– All den tid dette er rettet mot en organisasjon og ikke en person, og organisasjonen ble tilbudt tilsvar, så slutter jeg meg til at 4.14 ikke er brutt og stiller meg bak felling på bildematerialet, som ikke er greit, sa Toje.

Utvalget konkluderte med at: «Utrop har brutt god presseskikk på punkt 4.10 og 4.12 i Vær Varsom-plakaten»

Kilde – Utrop felt etter at SIAN klaget på nazi-bilde