Norge gir Moldova ytterligere 500 millioner kroner i støtte i 2023

Luxembourgs statsminister Xavier Bettel, Europaparlamentets president Roberta Metsola og statsminister Jonas Gahr Støre på vei inn til møte i EPC i Moldova 1. juni 2023. Foto: Statsministerens kontor

Norge vil gi 500 millioner kroner i støtte til Moldova i 2023. Konsekvensene av krigen i Ukraina er store i Moldova, og midlene skal gå til å støtte den moldovske staten i å håndtere krisen, skriver Regjeringen.no.

Midlene til Moldova er en del av Nansen-programmet som et samlet Storting står bak. Nansen-programmet er på 75 milliarder kroner over fem år, og skal gi militær, sivil og humanitær støtte til Ukraina.

– Moldova har tatt imot mange flyktninger, og gjør det de kan for å hjelpe sine naboer i Ukraina. Samtidig er landet under sterkt press fra Russland, og kjenner konsekvensene av krigen på kroppen, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

I 2022 var norsk bistand til Moldova nær 200 millioner kroner, inkludert 150 millioner kroner i budsjettstøtte til den moldovske staten og kjøp av gass. I tillegg har Norge hittil fordelt nesten 500 millioner kroner i humanitær bistand til flyktningeresponsen i Moldova.

– Moldova er et av Europas fattigste land, men har likevel stilt opp for Ukraina. Det er viktig at Moldova opplever at de ikke står alene i denne vanskelige situasjonen, men at de er en del av det europeiske fellesskapet som står sammen mot Russlands krigføring i Ukraina. Det er viktig å støtte opp under den demokratisk valgte regjeringen, sier Støre.

Kilde – Norge støtter Moldova med ytterligere 500 millioner kroner Regjeringen.no