Norge har ikke nok strøm i 2027: – Kan bli en nasjonal energikrise

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Skjermdump fra NRK)

Norge kan være på vei mot en nasjonal energikrise. Statnett har varslet regjeringen om kraftmangel i store deler av Norge om noen få år. Olje- og energiminister Terje Aasland (t.h.) har fått brev fra Statnett med advarsler om energi- og effektknapphet i Norge om få år.

Det kan føre til veldig høye strømpriser og perioder med utkobling dersom Norge ikke øker kraftproduksjonen.

Nå ber han politikerne om å ta konsekvensene av at det er bygget ut for lite kraftproduksjon og strømnett de siste 30 årene.

– Situasjonen er alvorlig, mener forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi. Han reagerer på Statnetts advarsel om at Norge styrer mot kraftunderskudd om få år.

– Det er en selvpåført katastrofe, som vi må bygge oss ut av med mer kortreist kraft, mer nett og bedre offentlig kontroll, mener forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

At Norge kan være på vei mot en nasjonal energikrise, har Statnett varslet regjeringen om, og påpeker kraftmangel i store deler av Norge om noen få år.

– Det er en selvpåført katastrofe, som vi må bygge oss ut av med mer kortreist kraft, mer nett og bedre offentlig kontroll, mener forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Nå ber han politikerne om å ta konsekvensene av at det er bygget ut for lite kraftproduksjon og strømnett de siste 30 årene.

Alvorlig situasjon for Norge

Alfheim leder LO-forbundet Industri Energi, som organiserer om lag 57 000 industriarbeidere.

Mange av disse jobber på arbeidsplasser som bruker svært mye strøm. Det er også ventet at forbundet kan organisere grupper i flere «nye» næringer i Norge, for eksempel innen batteriproduksjon.

– Norge er i en alvorlig situasjon. Vi styrer mot kraftunderskudd og effektunderskudd om bare noen få år. Det vil gjøre energinasjonen Norge avhengig av å importere strøm for å dekke eget forbruk, skriver Alfheim i en tekstmelding til FriFagbevegelse.

– Det er kraftoverskuddet som har gitt oss rikelig tilgang på strøm til lave priser. Det konkurransefortrinnet er vi nå i ferd med å miste.

Store deler av landet kan få veldig høye strømpriser og behov for utkoblinger dersom Norge ikke øker kraftproduksjonen, advarer Statnett.

Statnett med strømadvarsel

Statnett advarer regjeringen om «betydelige utfordringer» i kraftsystemet. De forventer at den nasjonale energibalansen blir negativ allerede i 2027, hvis ikke det tas grep.

Det skjer hvis vi bruker mer energi enn vi har kapasitet til i det norske strømnettet.

Advarslet er skrevet av Statnetts konserndirektør for Kraftsystem og marked, Gunnar Løvås, i et brev til Olje- og energidepartementet, datert 16. desember, ifølge nettavisen Altinget.

Statnett er bekymret for at nordre Nordland, Troms og Finnmark vil få særlige utfordringer med kraftmangel og stigende energipriser i løpet av få år.

De forventer tilsvarende utfordringer på Østlandet og i Midt-Norge.

Alfheim i Industri Energi mener Statnetts brev burde være en tydelig vekker for politikerne:

– Vi trenger mer kraft og mer nett så raskt som overhodet mulig, understreker forbundslederen.

Kilde Statnett advarer regjeringen mot knapphet på energi og effekt om få år Altinget