Norge henter nå 800 kvoteflyktninger fra Rwanda og Romania – Norge har sagt ja til å ta imot 3.000

Norge har sagt ja til å ta imot 200 flyktninger fra Romania og 600 fra Rwanda i 2020, opplyser justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til Aftenposten.

– Totalt er det 800 personer som har vært i Libya, som er blitt vurdert og gitt status som flyktninger, sier Kallmyr til Aftenposten.

200 av dem har FN evakuert til Romania, mens 600 oppholder seg i flyktningleirer i Rwanda.

Totalt har Norge sagt ja til å ta imot 3.000 kvoteflyktninger i år, men Norge avviser EUs spørsmål om å ta imot båtmigranter.

– Dette er vårt svar til hvorfor vi har sagt nei til båtmigrantene. Vi mener det er uforsvarlig å lokke folk over Middelhavet. De er stort sett ikke flyktninger, men økonomiske migranter, sier Kallmyr.

Kvoteflyktninger, asylsøkere og familiegjenforeninger.

I 2019 kom det 2 304 asylsøkere til Norge, noe ned fra 2018. – Norge har en klart høyere andel innvilgelser av asylsøknader enn gjennomsnittet i Europa sier UDI-direktør Frode Forfang.

I følge Statistisk sentralbyrå (SSB,) ble 10.300 utlendinger norske statsborgere i 2018.

De siste ti årene har til sammen 136.600 utlendinger blitt norske statsborgere.

Hele 75 prosent av asylsøknadene i fjor ble innvilget, når Dublin-saker og lignende blir holdt utenfor. Inkluderes alle saker, var andelen innvilgelser 61 prosent.

Du finner flere tall og tabeller om asylinnvandringen på UDIs hjemmeside.

Kilde – Aftenposten.