Den svenske avisen Expressen, påstår at de har bevis for at vikingene led av “klimaangst”

Klimahysteriet når stadig nye høyder når politisk styrte “eksperter” og forståsegpåere så innbitt vil bevise at klimaendringene er menneskeskapte.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I går kom Expressens klima-alarmreporter Ebba Larsson ut med en artikkel med overskriften “Bevisene: Vikingene led av klimaangst”.

En sosialdemokratisk professor i det svenske språket, Per Holmberg, har tolket runene på den berømte runesteinen ”rökstenen” . Holmgren har fått statlig skattefinansiering for å tolke runesteinen under et flerårig prosjekt.

“Tidligere tolkninger viste at det handlet om konflikter og kriger mellom forskjellige helter og folkeslag, men denne runeskriften handler snarere om om konflikten mellom lys og mørke,” sier Per Holmberg. “Det er rimelig å tro at man hadde en bevissthet om at klimaet kunne endres på en måte som ville påvirke muligheter for overlevelse,” sier professoren.

Nå tolker selvfølgelig Ebba Larsson dette som om at vikingene hadde “klimangst”.

Han fortsetter: “I vår tid er vi ikke lenger åpenbart avhengige av hva vi produserer selv, noe som betyr at vi i dag kanskje ikke føler like mye angst for at jorden skal gi det den trenger å gi – selv om vi etter alt å dømme har større grunn til å føle en større uro for det i dag enn før.

Politikfakta: FAKTISK HELT FEIL

Vi gjengir nedenfor nettstedet Politikfakta sine vurderinger etter at de har faktasjekket Ebba Larsons besynderlige klimapåstander:

For det første – det meste av det han sier er hans personlige meninger. Det er ingen steder på “røyksteinen” som sier noe om noen bekymring for, angst, høsting, misvekst, lys, mørke eller naturkatastrofer. Ingenting. For å få den tolkningen, så må man være like ille eller verre enn “sosialisten” Ebba Larsson , mener avisen Politikerfakta.

For det andre har ingen av de tidligere tolkningene av “røyksteinen” av runeforskere Elias Wessén, Sigurd Agrell, Otto von Friesen eller Erik Brate funnet det minste spor av hva professoren i feltet Per Holmberg og hans team nå hevder.

For det tredje – nei, Vikingene var IKKE bekymret for klimaet – Vikinger hadde IKKE “klimaangst”. De var bekymret for misvekst forårsaket av for mye eller for lite regn – alternativt for mye eller for lite sol. Det er bekymring for hvordan været blir. Det er ikke angst for klimaendringer. Og angående denne bekymringen eller angsten er det ingenting å finne på ”rökstenen” . Ingenting.

For det fjerde – hvorfor tenker en professor i det svenske språk at vi bør ha “klimaangst” i dag?

For det femte – hvordan kan en tolkning være “beviset”, Expressen?

For det sjette – professoren er sosialdemokrat og som dessuten er statlig finansiert i flere år fremover for å komme med sin egen tolkning av runene – det er som en ferdig oppredd seng for et falsum. Nei, dette kan ikke tolkes på noen annen måte, enn at det bare er en ren bestillings-jobb – rett og slett humbug.

Selv om vær og klima bestandig har vært i forandring, så var det neppe klimaangst i dagens betydning vikingene hadde.

Kilde- Politikfakta