Norske skoler gjenåpnes nå gradvis – Begynner norske myndigheter endelig å ta til fornuften?

Helseminister Bent Høie (H) sier nå at det kan bli aktuelt å åpne skolene for de eldste elevene først, slik at de får gjennomført avgangseksamen.

– Vi må vurdere smitteforhold opp mot samfunnskonsekvensene, sier Bent Høie.

Ikke dumme svenske, men dumme norske?

I NRKs Politisk kvarter møtte Høie den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell. Sverige har nemlig en helt annen tilnærming til korona-tiltakene.

Den vitenskapelige litteraturen – som riktignok er basert på vanlig influensa – viser at det er små effekter av å stenge skoler, sier Anders Tegnell.

—> Les også på PU: Korona-bløffen stenger Norge. Er tvangsvaksinering målet?

– Er skolene stengt, møtes barna andre steder. Det blir dermed risiko for spredning andre steder, som potensielt kan nå de eldre i enda større grad. Og det er de eldre som er de viktigste å beskytte i dette tilfellet, sier Tegnell.

Helseminister Bent Høie erkjenner at Norge har tatt hardt i

– Det er riktig at Norge har tatt hardt i. Om vi har tatt for hardt i, får historien vise. Men da jeg fikk rådene fra de fremste helsemyndighetene om å stenge skolene, mener jeg at jeg ikke kunne ta sjansen på det motsatte, sier Høie.

Høie sier Norge har vært oppmerksomme på de negative konsekvensene som svenskene har vektlagt.

Helsedirektoratet erkjenner også usikkerhet

Fungerende administrerende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet sier det fortsatt er mye som er uvisst med koronaviruset.

– Det er riktig at det er lite kunnskap om dette, for dette er et nytt virus. Det viser seg at det smitter lettere enn influensa. Hvorvidt barn bidrar, er usikkert. Vi har vurdert det slik at barn blir lite syke, men hvor mye de bidrar i smittespredning, hvis de kommer hjem og smitter foreldrene sine, som så går på jobb og så videre, er veldig usikkert. Det er usikkerheter her, og man må ta et valg, sier Nakstad.

Hvor stor er dødeligheten i Norge og Sverige?

Registrerte smittetilfeller i henholdsvis Norge og Sverige er per i dag på 1169 og 1042, med henholdsvis 3 og 6 personer som har dødd.

Dette representerer en dødelighetsprosent…Nei, unnskyld: En dødelighets-promille på 2,5 og 5,7.

Vi merker oss at Sverige med sin dobbelte befolkning har mindre smittetilfeller enn Norge.

I følge et ferskt pdf-notat fra Folkehelseinstituttet vil dødeligheten av corona-viruset for hele befolkningen komme til å ligge på langt under 1 %.

.

Kilde: Nrk.no