Ny tiltakspakke: 9,5 millioner til Muslimsk dialognettverk og Norges kristne råd

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp). Foto HRS

NY TILTAKSPAKKE: Regjeringen har bevilget 78 millioner kroner til tiltak rettet mot barn, unge og sårbare grupper. Av disse er 9,5 millioner øremerket tros- og livssynssamfunn.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) beundrer tros- og livssynsorganisasjonenes innsats under pandemien. Nå varsler regjeringen 9,5 millioner i støtte til tros- og livssynsorganisasjoner.

Blant de foreslåtte løyvene er også 9,5 millioner kroner til digitale arrangement og tiltak i regi av trus- og livssynssamfunna. Midlene blir fordelt til Den norske kirke og paraplyorganisasjonene Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges kristne råd og Muslimsk dialognettverk. Paraplyorganisasjonene kan fordele midlene videre til medlemsorganisasjonene sine.

– Trus- og livssynssamfunn har gjort en viktig innsats under pandemien, og har utgjort en stor forskjell for folk. Jeg har stor tru på at kirken og kirkelige aktiviteter vil bety mye i arbeidet som må skje etter pandemien er over eller går mot en avslutning, for å bygge opp fellesskapet og sosiale aktiviteter i hele samfunnet, sier Toppe.

I november 2021 ble også Religionenes dag altså markert i Furuset moské, rapporterer Groruddalen, og den ferske barne- og familieministeren Kjersti Toppe (Sp) var tilstede på markeringen.

 I moskeen uttaler Kjersti Toppe at religion kan være med på å forebygge psykiske lidelser.

– Religion og trossamfunn er viktige møteplasser som skaper fellesskap og tilhørighet, og det er igjen viktige ting som bidrar til å styrke den psykiske helsen og forebygge psykisk uhelse, gjengir Groruddalen.

Les også – Ny familieminister på moskébesøk: – Religion forebygger psykiske lidelser HRS

Kilde- 78 millionar til tiltak for barn, unge og sårbare grupper Regjeringen.no