På fire år har Solberg-regjeringen brukt 10 milliarder til Syria-krisen – hva har vi oppnådd?

Erna Solberg

For fire år siden, på den store Syria-konferansen i London, ga statsminister Erna Solberg løfte om at Norge skulle bidra med 10 milliarder kroner i respons til Syria-krisen.

Dette løftet er nå innfridd og Utenriksdepartementet inviterer sammen med Flyktninghjelpen, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, NORWAC og CARE til en diskusjon om erfaringer, dilemmaer og hva vi har oppnådd på disse fire årene.

Invitasjon til seminar 10. mars

Utenriksdepartementet inviterer til seminaret. Det blir åpnet av utenriksminister Ine Eriksen Søreide og Panos Moumtzis, tidligere FNs assisterende generalsekretær og regional humanitær koordinator for Syria-krisen.

Sted: Litteraturhuset, Oslo
Tid: 10. mars, fra klokka 14.00 til 17.00

Seminaret er åpent for presse.

Se detaljert program på Facebook

Kilde- Invitasjon til seminar 10. mars: Ti milliarder til Syria-krisen – hva har vi oppnådd? Regjeringen.no