Polen vegrer å utlevere kristen familie som flyktet fra muslimer i Sverige

Russeren Denis Lisov flyktet i april i år med sine tre døtre til Polen etter at svenske myndigheter tvangsplasserte barna i et muslimsk familiehjem. Nå vegrer en polsk domstol å innfri Sveriges begjæring om å få mannen utlevert.

– Domstolen har besluttet at den europeiske arrestordren som ble utstedet av de svenske myndighetene bryter med Denis Lisovs menneskerettigheter, sier dommeren Dariusz Lubowski i følge Poland In.

Den kristne russeren kom til Sverige for sju år siden, men da hans kone fikk et mentalt sammenbrudd plasserte den svenske sosialtjenesten hans døtre – som er fra 4 til 12 år – hos en muslimsk arabisk fosterfamilie 40 mil fra foreldrenes bosted.

I sin desperasjon valgte Denis Lisov da å kidnappe sine egne døtre for å ta de hjem til Russland. På veien ble han etter varsel fra Sverige anholdt i Polen, men der straks gitt oppholdstillatelse med sine barn i påvente av at deres asylsøknader ble utredet. Faren har blitt hyllet for sin inngripen av polske ministre, og saken har fått stor oppmerksomhet i polsk media.

Dommeren Dariusz Lubowski konstaterer at den eneste grunnen for omplasseringen av barna var morens mentale tilstand, og at Denis Lisov hadde havnet i en tvangssituasjon.

– Hans barn ble tatt fra ham, og det var umulig for ham å få de tilbake ettersom han ikke fikk rett til permanent oppholdstillatelse. De svenske myndighetene garanterte ikke faren noen rett til å kontakte barna, og fosterfamilien bodde en betydelig avstand fra hans bosted, sier dommeren.

At barna, tross at de kom fra en kristen familie, ble plassert i et muslimsk familiehjem var avgjørende for Lisovs beslutning om å ta de ut fra Sverige, i følge familiens advokat.

En polsk psykolog som har utredet saken har slått fast at jentene er veldig bundet til faren, og at de ønsker å bo hos ham.

– Det har vært stressende for barna fordi de ikke kjente seg trygge hos fosterfamilien, konstaterer dommeren.

KILDE: Fria Tider