Politiet i Sverige søker aktivt etter fremmedkulturelle aspiranter – Vil ha mer «mangfold»

Arkivfoto

Politiet søker aktivt etter nye aspiranter som skal “speile” Sveriges nye befolkningssammensetning.

Politimyndigheten har fått i oppdrag fra regjeringen å rekruttere flere mennesker med utenlandsk bakgrunn. Men politiet mener selv at de ikke har lykkes med oppdraget.

Regjeringen ga politimyndighetene i oppdrag å rekruttere flere kvinner og personer med utenlandsk bakgrunn for å øke kompetansen, slik at disse får bedre representasjon, heter det.

Av de som ble innkalt på politiutdannelsen i fjor høst, hadde nesten ti prosent utenlandsk bakgrunn, – i overkant av to prosent var kvinner med utenlandsk bakgrunn.

Hver fjerde har utenlandsk bakgrunn

En fjerdedel av de som søkte på studiene på høsten hadde utenlandsk bakgrunn, men de lyktes dårligere enn gjennomsnittet.

– Vi trenger de ferdighetene, spesielt når politiet skal vokse. Det er språkkompetanse men også det jeg kaller kulturell kompetanse, sier politimester Max Lutteman.

Selv i språktestene og andre opptakstester faller de bort, men det er ikke aktuelt å endre opptakskravene, sier politiet.

Politiet innrømmer at de har mislyktes i oppdraget fra den svenske regjeringen.

Det nye Sverige er flere steder allerede ødelagt av «flerkultur og mangfold». Så om dette eksperimentet på sikt vil kunne bli en suksess innenfor politiets egne rekker, er vel et betimelig spørsmål?

Kilde – sverigesradio.se