Dommedagsvideo fra Norsk Vind i ny reklamefilm – Forbrukertilsynet skal vurdere om reklamen er ulovlig

norsk-vind-skremselspropaganda

Hittil har Forbrukertilsynet fått mange henvendelser om reklamekampanjen til Norsk Vind. Spesielt den tikkende klokken vekker bekymring.

Forbrukertilsynet opplyser at de foreløpig har mottatt 52 henvendelser om reklamekampanjen, 32 tips og 20 klager. De omtaler antall henvendelser som høyt.

For mange virker det som at barn og ungdom skal bli regelrett hjernevasket til å tro at Norge “koker kloden” med sin oljevirksomhet, og at hvis vi ikke får kuttet våre klimagassutslipp, så går verden “regelrett under”- slik at ingen barn i Norge har noen framtid lenger, om bare noen få år.

Hovedbudskapet i Norsk Vinds nye reklameoffensiv, utarbeidet av Try reklamebyrå, er at Norge og verden bare har frist til år 2030 med å redde verden. Etter dette er det for sent og toget har gått osv.

I reklamefilmen brukes en nedtellingsklokke som teller ned til dommedagen i 2030. Norsk Vinds reklamekampanjer har tidligere hatt tunge aktører som NHO, Equinor og Norwea som sine kunder.

Tikker ned til dommedag

Vindkraftselskapet Norsk Vind AS lanserte tidligere i januar en omfattende reklamekampanje hvor det sentrale budskapet er at klokka tikker mot utgangen av 2030. Ifølge FNs klimapanel bør verden ha halvert sine klimagassutslipp innen den tid for å unngå at global oppvarming overstiger 1,5 grader. Norsk Vind argumenterer for at vindkraftutbygging er en del av løsningen som skal bidra til å kutte utslipp.

Selskapet har installert en fysisk klokke på Jæren som teller ned mot 2030. Den skal bli stående i minimum to måneder. Reklameplakater med bilder av klokka er hengt opp i byer over hele landet.

Om kort tid vil en tilsvarende klokke som den på Jæren dukke opp i Oslo. Den er tenkt som en permanent installasjon, ifølge selskapet.

Kilder – ABC Nyheter og Aftenbladet