Politiets nettpatrulje hiver seg inn i valgkampen – Skal ta et oppgjør med «nettroll»

Arkivfoto

I forbindelse med valgkampen setter Sørvest politidistrikt i gang et prosjekt som tar et oppgjør mot såkalt hat og trusler mot politikere.

Nettpatruljen Sørvest skal nå i gang med et prosjekt de har kalt for Operasjon nett-troll, melder Rogalands Avis.

Formålet er å forebygge, avdekke og etterforske straffbare handlinger, som har skjedd i kommentarfelt på innlegg til lokalpolitikeres sosiale medier.

– Flere kan vegre seg fra å delta i den offentlige debatten og dette kan utgjøre en trussel mot ytringsfriheten og demokratiet. I forbindelse med årets valgkamp har Sør-Vest politidistrikt opprettet et eget prosjekt for å jobbe kunnskapsbasert og målrettet med å forebygge hatefulle ytringer og trusler som blir framsatt på sosiale medier, sier Grete Winge, leder for felles enhet for kriminalitetsforebygging, i pressemeldingen.

Hatefulle ytringer er omhandlet i straffelovens paragraf 185.

Nettroll kan få politiet på døren

Formålet med OP Nettroll er å forebygge, avdekke og etterforske straffbare handlinger, som har skjedd i kommentarfelt på innlegg til lokalpolitikeres sosiale medier.

– Vi håper det kan bidra til å ivareta politikeres engasjement i den offentlige debatten. Vi har valgt oss ut Facebook som kanal i dette prosjektet, men vil presisere at vi ikke ser gjennom fingrene på kommentarer som er eller kan være straffbare i andre sosiale medier, sier politiførstebetjent Roald André Møskeland i Nettpatruljen Sør-Vest.

– Dette kan innebære at vi setter inn forebyggende tiltak mot aktuelle avsendere. Eksempler på tiltak er å svare i kommentarfeltet, ringe eller fysisk oppsøke aktuelle personer for en forebyggende samtale, inndra utstyr eller anmelde, sier Møskeland.

Kilde – Politiet tar grep mot nettroll som truer politikere Dagsavisen