Redd Barna: Ta imot 5.000 kvoteflyktninger – De kan være i karantene i tomme hoteller

Illustrasjonsfoto

Redd Barna ber regjeringen øke bistandsbudsjettet på grunn av koronapandemien, samt øke til 5.000 kvoteflyktninger årlig. Disse kan være i karantene i tomme hoteller, mener organisasjonen Redd Barna.

Statsminister Erna Solbergs oppfordring om en dugnad for å beskytte de mest sårbare her hjemme må også gjelde internasjonalt. Ellers svikter vi vårt moralske ansvar for å vise global solidaritet, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

Vil ha mer enn 1 prosent i bistand

Organisasjonen kommer med flere konkrete forslag til regjeringen, for å trå til i en krisesituasjon der ikke minst mange barn i utviklingsland vil rammes på flere områder:

• Bistandsbudsjettet må økes til mer enn den fellespolitiske enigheten om 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI). Ekstraordinære tider krever ekstraordinær innsats i fattige land med allerede underfinansierte budsjetter.

• Norge bør bruke økt bistandsinnsats til særlig å styrke helsesystemer og utdanning i de mest sårbare landene, sektorer der Norge er en verdensledende bistandsaktør.

• Norge kan særlig øke støtten til vaksineutvikling, samt støtten til Verdens helseorganisasjon (WHO) i arbeidet med å iverksette og koordinere tiltak mot koronaepidemien.

• Redd Barna ber Norge ta imot 5.000 kvoteflyktninger per år, samt bidra til å relokalisere 750 flyktninger fra de overfylte og helsefarlige flyktningleirene i Hellas. FN har i flere år bedt Norge om å ta imot minst 5000 flyktninger, men regjeringen har begrenset seg til 3.000 kvoteflyktninger fra FN årlig.

Kvoteflyktninger i hotell-karantene

– Dagens nivå på 3.000 kvoteflyktninger er veldig lavt. I en situasjon med rekordlavt antall asylsøkere har Norge kapasitet til å ta imot langt flere, og 5.000 kvoteflyktninger på litt sikt er helt overkommelig. Dersom de skal i karantene på grunn av koronapandemien, er det massevis av ledig kapasitet for eksempel på hotellene i Gardermoen-området og på ankomstsenteret i Råde i Østfold, sier Lange.

– Her må vi selvsagt ta hensyn til smittevern i den fasen vi er i nå, og finne gode løsninger på sikt, understreker hun.

Kilde – Redd Barna: Ta imot flyktninger på tomme hotell (Vårt Land)