Regjeringen lager handlingsplan mot muslimhat: Full panikk etter moskéangrep

Det er full panikk i regjeringen etter et angrep mot Al-Noor moskéen i Bærum.

Solberg-regjeringen ser nå sitt snitt til å lage en nasjonal handlingsplan mot hat og rasisme mot muslimer.

– Målet er å forebygge og hindre rasisme og diskriminering av muslimer, og mot personer som antas å være muslimer, fortalte kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Frp hiver seg også ivrig på sammen med sine regjeringspartnere og regelrett islamiserer Solberg-regjeringen.

På spørsmål til justisminister, Jøran Kallmyr, om hvorfor handlingsplanen til regjeringen kommer nå, er svaret:

– Vi hadde en plan om å ha en handlingsplan mot diskriminering og rasisme, men så har dette blitt mer aktualisert nå etter angrepet i Bærum. Nå ser vi behovet for en egen handlingsplan mot diskriminering og hat mot muslimer, sier Kallmyr til NRK.

I regjeringserklæringen som Solberg-regjeringen nå har sendt ut, skal det være egen handlingsplan om “de utfordringer muslimer opplever i Norge i dag”.

– Det trengs mer kraftfulle tiltak mot muslimfiendtlighet. Vi må sørge for at folk føler seg trygge på gata og trygge i moskeen. Derfor er jeg glad for å legge frem en handlingsplan mot diskriminering og hets av muslimer, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Kilde- https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-handlingsplan-mot-diskriminering-av-og-hat-mot-muslimer/id2666203/