Regjeringen skal bruke 474 millioner kroner på forskningsprosjekter for klima og miljø

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide foran en plastskulptur ved FNs miljøforsamling i Nairobi. Foto: Martin Lerberg Fossum/KLD

Forskningsrådet har besluttet å støtte 40 nye forskningsprosjekter med 474 millioner kroner i 2023. Prosjektene skal gi kunnskap om hvordan samfunn, natur og miljø skal tilpasse seg klimaendringene, heter det i pressemeldingen.

Norges forskningsråd er et statlig norsk forvaltningsorgan som finansierer forsknings- og innovasjonsprosjekter. På vegne av regjeringen investerer Forskningsrådet 10,3 milliarder kroner årlig, ifølge  Wikipedia.

– Vi trenger bedre kunnskap om klima- og naturkrisen, klimapolitikk i inn- og utland samt hvordan vi best skal håndtere konsekvensene av et klima i rask forandring. Vi trenger derfor gode og aktive forskningsmiljøer innenfor klima og miljø som bidrar til at Norge ligger framme i utviklingen av innovasjon og vitenskap, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap)

I tillegg til Klimadepartementet, er Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruksdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Olje- og energidepartementet med på finansieringen av forskningsprosjekter innenfor klima og miljø.

– Forskningsbasert kunnskap er helt nødvendig for at vi greier å omstille oss. Samtidig vet vi at land som går foran i innovasjonsløypa og tar kunnskap i bruk, vil komme styrket ut på den andre siden, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Arbeidsliv og natur

Ett av prosjektene som nå får finansiering er ved Institutt for samfunnsforskning som sammen med partnere i Storbritannia og USA skal undersøke hvordan grønn omstilling påvirker arbeidsmarkedet i Norge, og undersøke hva som fungerer best for å oppnå innovasjon og endring.

Flyreiser står for en stor del av klimagassutslippene. Forskere ved CICERO, Nord universitet og Lunds universitet skal undersøke hvordan vi kan redusere behovet for flyreiser, uten at det går ut over arbeid eller relasjoner.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) får støtte til å sammen med en rekke partnere undersøke mulighetene for å restaurere torvområder, hvilken effekt det kan ha for klimagassopptak og biologisk mangfold, og hvilke muligheter det kan åpne for nye arbeidsplasser og nye næringer rundt i landet.

Kilde – 40 nye forskningsprosjekter om klima og miljø Regjeringen.no