Regjeringen svikter med de skyhøye drivstoffprisene – men har 528 millioner kroner til det grønne energiskiftet

Ifølge beregninger fra NAF kommer staten til å tjene fire milliarder ekstra på drivstoffmoms i 2022. Likevel ble det ingen lettelser i drivstoffprisene i revidert nasjonalbudsjett.

På grunn av de økte drivstoffprisene tar staten inn fire milliarder mer på moms på drivstoff i 2022 enn staten gjorde i 2021.

Det viser beregninger fra NAF.

– Dette er problematisk særlig i distriktene, fordi der bruker 9 av 10 personbilen på sin hverdagsreise. I distriktene er også elbil-andelen lavest. Det er veldig overraskende for NAF at regjeringen ikke er mer offensive i dette spørsmålet, sier myndighetskontakt i NAF, Thor Egil Braadland, til Dagbladet.

Ber om priskutt

Bensinprisene har skutt i været de siste månedene, ikke minst i kjølvannet av Ukraina-krigen. Mange steder lyser 27-tallet fra prisskiltene, og flere venter nå at vi snart ser en pumpepris på 30 kroner.

NAF mener finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) bør sørge for at nordmenn får billigere drivstoff umiddelbart.

– Mange land i Europa kutter enten i prisene eller i avgiftene, og det mener vi at denne regjeringen også bør gjøre. Tiden er overmoden for å få på plass en form for lettelse, sier Braadland.

Regjeringen sier nei

Men Vedum og regjeringen avviser foreløpig å kutte i avgiftene

I endelig revidert nasjonalbudsjett (RNB), som nylig ble presentert, slo regjeringen fast at de ikke prioriterer lettelser i drivstoffprisene.

Likevel har partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum igjen og igjen avvist å kutte i avgiftene på drivstoff.

– Jeg har stor forståelse for at det for mange er en belastning at drivstoffprisene stiger. Men for en vanlig familie utgjør utgiftene til boliglån og strøm langt mer, sa statsminister Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

– Nesten halvparten

Tidligere i juni kuttet Tyskland hardt i drivstoffavgiften. I Sverige kuttet regjeringen i mai drivstoffavgiften med 1,30 kroner per liter. I tillegg får alle bilistene en 1000-lapp i støtte.

– Nesten halvparten av pumpeprisen går til staten, så det er fullt mulig å kutte i drivstoffprisene, sier Braadland i NAF videre.

Det går mot sommerferie, og mange nordmann vil trenge bilen for å feriere. Dermed kan de skyhøye bensinprisene bli enda mer merkbare for folk flest i feriemåneden.

– Etter corona har mange fått en smak på Norgesferie, samtidig som flyprisene går i været. Bilferie er aktuelt for veldig mange nå, og det vil være en ekstrabelastning for mange feriebudsjett når drivstoffprisene er så høye som de er, sier NAF-toppen.

528 millioner kroner til det grønne energiskiftet

Samtidig som norske husholdninger og bileiere blør økonomisk om dagen, så prioriterer heller regjeringen grønn symbolpolitikk.

I pressemeldingen fra Regjeringen.no, datert 20.09. Kommer det frem at de skal bygge “energinasjonen Norge stein for stein”.

48 forsknings- og innovasjonsprosjekter skal blant annet utvikle ny miljøvennlig energi, og effektivisere og kutte CO2-utslipp i olje- og gass-sektoren.

— Stein for stein bygger vi energinasjonen Norge. Pengene vi bevilger til forskning og innovasjon er en viktig del av regjeringens satsing på utvikling av olje- og gassvirksomheten og grønt industriløft. Tildelingene gjør at ambisiøse bedrifter og forskningsmiljøer rundt omkring i landet kan utvikle nye løsninger innenfor havvind, hydrogen, olje og gass. Løsninger vi trenger for å kutte utslipp og skape gode og fremtidsrettede arbeidsplasser, sier olje- og energiminister Terje Aasland. 

35 prosjekter innenfor miljøvennlig energi får totalt 388 millioner kroner i finansiering fra Forskningsrådet, og 13 prosjekter innenfor olje og gass får 140 millioner kroner.

Havvind og trekkfugler

Mange av prosjektene som får finansiering innenfor miljøvennlig energi dreier seg om havvind og hydrogen. Både kunnskap og teknologi fra olje- og gassektoren driver frem fornybarsatsingen.

Fem nye prosjekter skal bidra til å utvikle bærekraftig norsk havvindnæring på norsk sokkel. To skal se på konsekvensene av storstilt havvindutbygging for henholdsvis trekkfugler, ledet av Norsk Institutt for naturforskning (NINA), og det marine økosystemet, ledet av Havforskningsinstituttet.

Aker Solutions ASA skal utvikle prefabrikasjonsprosesser som gjør det rimeligere å bygge fundamenter til flytende vindmøller. Et annet prosjekt ledet av Universitetet i Bergen skal kartlegge havbunnen for å forutsi hvor i områdene Utsira Nord og Søndre Norsjø II det er best egnet å forankre flytende havvind.

Kutte utslipp og kostnader på norsk sokkel

Innenfor olje og gass handler prosjektene blant annet om metoder og teknologi som kan redusere CO2-utslipp, avfall, kostnader og tidsbruk i ulike deler av sektoren.

For eksempel skal SAFECLEAN AS i Kristiansand utvikle nye, mer miljøvennlige avleiringsløsemidler og metoder som kan gi betydelig reduserte avfallsmengder i petroleumsindustrien, kostnadsbesparelser og redusert transportbehov.

Omstilling i energibransjen

— Kunnskap fra olje- og gassektoren og leverandørindustrien brukes også til å kutte utslipp og til å utvikle nye, grønne næringer. Vi trenger forskning og teknologiutvikling av høy kvalitet i disse bransjene, og ved å kombinere dette med allerede opparbeidet kompetanse vil vi få et viktig springbrett til omstillingen vi skal gjennom, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Kilde – Soper inn bensinmilliarder Børsen/Dagbladet

Kilde – 528 millioner kroner til det grønne energiskiftet Regjeringen.no