Regjeringen vil ha en tiltakspakke på 456 millioner kroner til flyktninger og nyankomne innvandrere

Guri Melby - Fotograf: Lørenskog kommune

Regjeringen foreslår en tiltakspakke på 456 millioner kroner for å gi flyktninger og nyankomne innvandrere mer hjelp og bedre kompetanse, slik at de kan ta del i arbeidsmarkedet så fort som mulig, heter det i pressemeldingen fra regjeringen.

Koronakrisen har rammet flyktninger og nyankomne innvandrere hardt. Høy arbeidsledighet gjør det svært vanskelig for de med lav formell kompetanse og lite erfaring å komme i jobb. Regjeringen foreslår derfor en tiltakspakke på 456 millioner kroner for å gi dem mer hjelp og bedre kompetanse, slik at de kan ta del i arbeidsmarkedet så fort som mulig.

– Integrering ble ikke mindre viktig av koronakrisen, men det ble vanskeligere. Den høye arbeidsledigheten rammer svært mange, og særlig allerede sårbare grupper som flyktninger og nyankomne innvandrere, uten jobberfaring og kompetanse. Derfor foreslår vi en tiltakspakke på hele 456 millioner kroner for å gi dem et forsterket tilbud, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Vil sikre at flere får god karriereveiledning

– De som tok del i introduksjonsprogrammet da koronakrisen rammet skal ikke måtte betale prisen for det reduserte tilbudet virusutbruddet har ført med seg. For regjeringen er det derfor viktig å stille opp med utvidet programtid, et styrket innhold og mer hjelp til å komme i arbeid etterpå. Denne tiltakspakken er en viktig støtte til en av samfunnets mest utsatte og sårbare grupper, sier Melby.

– Regjeringen foreslår også økte bevilgninger til informasjonstiltak. For at innvandrerbefolkningen skal være oppdatert på viktig informasjon om smittevern og andre koronatiltak, er det behov for en økning i midler til frivillige organisasjoner som kan nå ut med tilpasset informasjon både på kort og lengre sikt. En positiv effekt vil i tillegg være at frivilligheten blir rustet og opparbeider seg kompetanse på å håndtere en krise, sier Melby.

Derfor foreslås det, i tillegg til integreringspakken, ytterligere 10 mill. kroner til en tilskuddsordning til informasjonstiltak rettet mot innvandrerbefolkningen om koronaviruset.

Lovendringer

Utvidet programtid, Forsterket program og Utvidet norskopplæring forutsetter endringer i lov, og det skal fremmes en proposisjon med forslag til lovendringer for stortinget samtidig som budsjettforslaget behandles. Lovendringene skal etter planen tre i kraft fra 1. august 2020.

Kilde – 456 millioner til flyktninger og nyankomne innvandrere Regjeringen. no