Solberg-regjeringen vil gi lån på drøyt 3,1 milliarder kroner til korrupte Somalia

Illustrasjons foto

– Lånet fra Norge vil være et viktig bidrag til arbeidet med reform og stabilisering, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Somalia har en utenlandsgjeld på rundt 43 milliarder kroner, og landets regjering har gjeldslette som en hovedprioritet.

Et overgangslån på 3,135 milliarder kroner fra Norge vil gjøre landet i stand til å betjene misligholdt gjeld til Verdensbankens fond for de fattigste landene (IDA), skriver NTB.

Formelt sett vil lånet fra Norge være et lån til Somalia, men i praksis vil det bli satt på konto i Verdensbanken. Somalia vil deretter kunne få et nytt lån fra Verdensbanken, som benyttes til å innfri overgangslånet fra Norge.

– Etter flere tiår med borgerkrig har situasjonen i Somalia stabilisert seg de siste årene. Myndighetene har iverksatt flere viktige politiske og økonomiske reformer, men landet er fortsatt i en sårbar situasjon. Lånet fra Norge vil være et viktig bidrag til arbeidet med reform og stabilisering, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

I 2017 var Somalia omtalt som verdens mest korrupte land. https://www.nrk.no/urix/dette-er-verdens-mest-korrupte-land-1.13340480

Somalia er nok en gang det mest korrupsjonsutsatte landet på listen over verdens mest korrupte land, mens Sør-Sudan, Nord-Korea, Syria og Jemen følger tett bak. Dette i følge Transparency International. 

Somalia er et viktig partnerland for Norge og fikk i fjor 543 millioner kroner i bilateral bistand.

Les også: Regjeringen venter trangere tider i 2021

Solberg-regjeringen lover bort milliarder til FNs globalist-elite – men nordmenn må stramme inn

Regjeringen varsler strammere statsbudsjett for 2021 som følge av forventninger om 16 milliarder kroner i økte utgifter og reduserte inntekter.

Det kommer fram i statsbudsjettet for neste år, der regjeringen tegner et bilde av trangere tider i vente, skriver Aftenposten.

«Fremskrivingene viser at utgiftene øker kraftig og inntektene utenom skatter og avgifter reduseres betydelig de nærmeste årene. I 2021 svekker dette isolert sett budsjettbalansen med over 16 mrd. kroner sammenlignet med budsjettforslaget for 2020», heter det i budsjettforslaget for 2020.

Ifølge regjeringen er det økte utgifter i folketrygden og bortfall av engangsinntekter fra salg av klimakvoter i 2020 som er med på å forklare svekkelsen.

– Vi treffes nå av to bølger samtidig. Eldrebølgen slår nå samtidig som perioden med innfasing av oljeinntekter er forbi. Dette betyr at det blir vanskelig å love nye større utgifter over budsjettet, uten å si hvor du skal ta pengene fra, sier Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim.

Kilde- https://www.nettavisen.no/okonomi/regjeringen-vil-bista-somalia-med-milliardlan/3423859711.html