Solbergs falske dilemma – Klimahysteri eller mer masseinnvandring

Klimakamp eller klimaflyktninger? Pest eller Kolera?

I kronikken – Systemmedia sitt angrep på gruppa folkeopprøret mot klimahysteriet fungerte – påpekte vi systemets iherdige kamp for å splitte folket, i sakene om kamp mot klimahysteriet og i kampen mot masseinnvandring. Begge deler nasjonalistiske kampsaker av ytterste viktighet for vår fremtid. Saker vi som folk bør kunne stå sammen om.

Det synes helt klart at systemet ikke vil at folk skal se større sammenhenger, og at disse to sakene i realiteten er to sider av samme sak, nemlig den påtvungne globaliseringen. Desverre ser det ut som systemet har lykkes med sin strategi overfor facebookgruppen “Folkeopprøret mot klimahysteriet”. Gruppen ser nå ut til å ville fokusere ensidig på klimahysteriet. Klimahysteriet som i realiteten kun er et symptom på, eller virkemiddel for, det store og virkelige problemet: globaliseringen.

Nå er også Statsminister Solberg på banen. Hun sa dette til Dagbladet nylig:

At vitenskapen har bevist at vi står bak klimaendringene med 99,9 prosent sikkerhet. Tør de virkelig å ikke tro på dette? Tør de at vi ikke skal forberede oss? Tør de ta den personlige kostnaden med ustabilt vær og større flyktningstrømmer?

Det eneste vi vil drøfte her er hennes problematiske retoriske grep i siste setning. Hun gir oss her valget mellom pest og kolera. Et falskt dilemma kan det også kalles. Viktigst av alt, hun setter dette opp som motsetninger. Klimahysteri nå, eller klimainnvandring? Hun fremstiller det som at man ikke kan være mot klimahysteriet og samtidig mot innvandring. Det er også en innbakt trussel om personlige kostnader med økt innvandring dersom vi nå straks ikke gir oss klimahysteriet i vold.
Hun får også formidlet at kamp mot klimahysteri og kamp mot innvandring ikke passer sammen, og underforstått at personer med disse kampsakene derfor ikke må samarbeide. Solberg hamrer dette inn igjen.

Dette er nok et eksempel på hvor viktig det er for systemet, eller globalist-eliten om man vil, i sin kamp mot folket – å splitte folket i flest mulig fraksjoner med ulike mål, eller hver for seg i uvesentlige delmål. Splitt og hersk.

Ikke første gangen

Solberg er spesialist på det simple retoriske trikset forklart over. Hun bruker det stadig vekk. Hun gjorde det samme i bompengeopprøret. Hun gikk da ut og sa:


Ja, vi kan jo kutte i bompengene, men da blir det jo mindre penger til veibygging.

Igjen, valget mellom pest og kolera. De fleste sluker rått premisset hun legger, at det kun er to valg. De velger kolera, og holder kjeft om bompenger videre. Nøyaktig slik vi så at bompengeopprøret etterhvert døde ut. Igjen var også dette et falskt dilemma. Fordi at når vi vet at alt likevel betales fra samme potten, av deg og meg, kunne hun faktisk liksågodt sagt:

Ja, vi kan kutte i bompenger, men da blir det jo mindre penger til masseinnvandring og integrering.

Salderingspostene er uendelige. Eller hva om hun engang sa?

Ja, vi kan jo øke satsningen på de eldre og gi dem verdige forhold, men da blir det jo mindre penger til FN-sløseri og internasjonale fond.

Lurås i Resett har en artikkel om det vi innledet med, hennes klimabløff til Dagbladet, for den som vil se mer på det faglige siden.

Vi nøyer oss imidlertid med å påpeke noe av retorikken og de simple triksene de fleste av “våre” politiske ledere daglig benytter for å styre og manipulere diskursen. Behovet for slike simple triks forteller mer enn noe annet at den som må ty til disse grepene har lite å fare med saklig sett.