Somalieren er dømt for gjengvoldtekt – Var ulovlig i Norge – Nå er han siktet for terror i Oslo

Foto Øyvind Thuestad Facebook

Innlegget er hentet fra Øyvind Thuestads Facebook innlegg.

Somalieren er dømt for gruppevoldtekt, ran og narko, og har oppholdt seg ulovlig i Norge i 24 år. Nå er han siktet for medvirkning til terror i Oslo.

Allerede på 90-tallet ble han domfelt for grov kriminalitet. Ifølge en dom fra 2019 har han ikke hatt lovlig opphold i Norge siden 1998.

Somalieren i 40-årene er en av de fire som er pågrepet og siktet for medvirkning til terror i Oslo i sommer. To menn ble drept og 21 personer skadet da det ble løsnet skudd mot utestedene Per på hjørnet og London pub 25. juni.

Dømt for gruppevoldtekt og ran

Somalieren kom sammen med mor og søsken til Norge som barn på slutten av 80-tallet, fremgår det av en prøving av et utvisningsvedtak fra Oslo tingrett i 2012, skriver VG.

På midten av 90-tallet ble han dømt til fengsel for en gjengvoldtekt, og to år senere for seks ran.

I 2018 ble han dømt til tre år og seks måneders fengsel for en grov narkotikaforbrytelse. Også i 2015 ble han dømt for narkotikalovbrudd.

Utvist i 1998

På grunn av hans kriminelle fortid vedtok Utlendingsdirektoratet i 1998 å utvise somalieren. Oslo tingrett siterer fra UDIs vedtak:

– Ut fra en helhetsvurdering hvor tilknytningen til Norge ble veiet opp mot de alvorlige forbrytelsene NN var dømt for, fant UDI at utvisning ikke ville være et uforholdsmessig tiltak verken mot NN eller hans familie.

Familiemedlemmene hans er norske statsborgere.

Vedtaket ble påklaget, og mens klagen var til behandling, begikk mannen i 40-årene nye lovbrudd.

Også utover 2000-tallet ble han dømt flere ganger. Ifølge en dom fra Oslo tingrett i 2018 har han ikke hatt lovlig opphold i Norge siden 1998.

Fremstilles i dag

Advokat Victoria Holmen representerer somalieren, og har tidligere sagt at han stiller seg uforstående til siktelsen.

Mannen skal fremstilles for varetektsfengsling tirsdag.

Kilde – Dømt for gjengvoldtekt, vedtatt utvist – likevel var han i Norge. Nå er han siktet for terror Document