Meteorologisk institutt: Nedgang i luftforurensning forsterker den globale oppvarmingen

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

De siste 20 årene har utslippene av forurensende partikler i luften gått ned i store deler av verden. Det er godt nytt for helsen vår. Og for miljøet. Men dårlig nytt for klimaet, skriver Meteorologisk institutt

Aerosoler, små partikler i lufta, bidrar nemlig til å bremse oppvarmingen av kloden. Forskere fra flere europeiske land har nylig publisert funn som viser en tydelig sammenheng mellom luftforurensning og den globale oppvarmingen, med utgangspunkt i satellittdata.

Konklusjonen er tydelig:

– Oppvarmingen som følge av skadelige klimagassutslipp har økt i takt med nedgangen i utslipp av aerosoler. Det er fordi slike partikler har en kjølende effekt, forklarer klimaforsker Michael Schulz som er en av forfatterne av studien. Han er ansatt ved Meteorologisk institutt.

 Forsterket oppvarmingen med 50 prosent

Luftforurensingen er kraftig redusert i Europa og Nord-Amerika siden 2000, og i Øst-Asia det siste tiåret. Forskerne har nå funnet at reduksjonen i luftforurensning har bidratt til å øke den varmende effekten av klimagassutslipp med opp til 50 prosent de siste 20 årene.

For å se på hvordan luftforurensingen har utviklet seg over tid, trengs observasjoner over flere tiår. Før år 2000 manglet forskerne gode nok satellittdata.

– Dette er første gangen vi har sett og målt effekten av nedgangen i luftforurensing fra verdensrommet, sier Schulz.

Han påpeker at løsningen naturlig nok ikke er å slippe ut mer aerosoler.

– Dette viser at det haster desto mer å begrense skadelige drivhusgassutslipp, sier klimaforskeren.

Funnene ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Atmospheric Chemistry and Physics

Spørsmål?

Kontakt Michael Schulz på 98 47 16 72 eller michael.schulz@met.no 

Kilde- Nedgang i luftforurensning forsterker den globale oppvarmingen