Staten berger ingen små bedrifter i Norge – Men Norge bidrar med 13 millioner kroner til Malawi

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har i dag vært i telefonkontakt med Malawis helseminister Jappie Mhango. Dette kommer frem i en pressemelding fra Regjeringen. no . Der skal Norge gi 13,4 millioner kroner til å kjøpe inn utstyr til blant annet smittevernformål for helsearbeidere i det afrikanske landet Malawi.

Malawi har ennå ikke registrert noen tilfelle av covid-19, men etter hvert som viruset sprer seg i Afrika, må også Malawi regne med å bli ramma. Helsevesenet er ikke rusta til å håndtere en stor og rask økning i pasienter med luftveissymptom, heter det i pressemeldingen.

Gjennom en eksisterende avtale om støtte til det malawiske helsevesenet, omdisponerer nå Norge ubrukte penger for å støtte Malawis innledende respons på covid-19. I første omgang er det snakk om ett bidrag på 26,8 millioner kroner, som er delt likt mellom Norge og Tyskland.

Staten berger ingen små bedrifter i Norge

Samtidig som Solberg-regjeringen skal bekjempe koronaviruset globalt. Så sliter nå norske små bedrifter med å overleve.

Det kommer frem i artikkelen av Ivar Laukholm som er tidligere publisert som leserinnlegg i Brønnøysunds Avis. Laukholm er eier av Fjordcafé og styreleder i Norske Kokkers Landsforening Sør-Helgeland.

Der forklarer han at små bedrifter i Norge får ingen hjelp i denne situasjonen vi er kommet inn i. Redningspakken fra regjering og Stortinget berger ingen stengte og reduserte bedrifter i Norge, sier han.

Kilde – Noreg bidreg med over 13 millionar kroner til Malawis respons på covid-19 Regjeringen.no

Kilde – Staten berger ingen små bedrifter i Norge Brønnøysunds Avis