Statkraft økte inntektene med 10 milliarder i andre kvartal pga høye kraftpriser

Illustrasjonsfoto

I dag la Statkraft, Norges største kraftprodusent, frem resultat for første halvår i 2022.

I andre kvartal hadde Statkraft driftsinntekter på over 25 milliarder kroner. Store urealiserte tap førte imidlertid til en nedgang i resultatet.

Det underliggende driftsresultatet endte på 3,8 milliarder i kvartalet for det statseide kraftselskapet. Det er 1,8 milliarder mindre enn samme periode i fjor.

– Den europeiske energikrisen har økt som en følge av redusert forsyning av gass fra Russland. Det har resultert i høye kraftpriser og en stor økning i Statkrafts brutto driftsinntekter, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en børsmelding.

Selskapet har urealisert tap på nær 9 milliarder kroner. Det er knyttet til sikringsposisjoner.

Resultatet etter skatt på endte på -1,2 milliarder kroner i andre kvartal. Selskapet forklarer at dette skyldes negative valutaeffekter under finansposter og en høy skattekostnad. Resultat etter skatt var 3,6 milliarder kroner lavere enn samme kvartal i 2021.

Kilde – Statkraft økte inntektene med 10 milliarder i andre kvartal