“Sverige går under og blir et arabisk Mellomøstenland” ifølge dansk politiker

Danmark kommer til å måtte bryte passunionen med Sverige når den multikulturelle forvandlingen av landet er ferdig, sier Marie Krarup til nettstedet Fokus.

Sverige går ingen lys framtid i møte. Det mener den danske folketingspolitikeren Marie Krarup fra Dansk Folkeparti.

Ifølge henne er Sverige et “dårlig eksempel” på hva som hender om man har en stor innvandring og slapp innvandringspolitikk.

Det er “farlig”, sier hun i Fokus og påpeker at Danmark aldri kommer til å gå samme veg.

KILDE- https://www.friatider.se/danska-slutsatsen-sverige-g-r-under-och-blir-ett-arabiskt-mellan-sternland?fbclid=IwAR2xPGwOzES1WU2wvnPOIa-Cc9cG-RN5eF5FEqO9w1swALlInERa1zMnDdI