Terrordømt muslim får ikke tilbake norsk statsborgerskap

Muslimen Kamil Jalal Fatah som er bosatt i Drammen og som myndighetene hadde utstyrt med norsk statsborgerskap, blir omtalt som Krekars høyre hånd.

Fatah(46) som ble terrordømt sammen med mulla Krekar i Italia, fikk ikke medhold i klagen sin. Dermed får han ikke sitt norske statsborgerskap tilbake.

Italienske myndigheter mener at 46-åringen var Krekars høyre hånd, og at han hadde flere oppgaver innen terrornettverket Rawti Shax. Han skal blant annet ha vært budbringer mellom Krekar og resten av organisasjonen da Krekar satt fengslet i Kongsvinger fengsel. Politiet hadde plassert skjulte mikrofoner på besøksrommet, og italienske myndigheter mener opptakene beviser terrorplanlegging.

Krekar ble pågrepet etter dommen, men ikke Fatah fordi han var statsborger og ingen land utleverer egne innbyggere.

Etterhvert kom det fram at mannen hadde fått innvilget norsk statsborgerskap selv om han var under etterforskning for terror i Italia.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner(H) instruerte da Utlendingsdirektoratet (UDI) om å trekke tilbake statsborgerskapet til mannen i 40-årene, som klagde på avgjørelsen.

UDI opplyste at de ikke kjente til den italienske straffesaken da de behandlet søknaden om statsborgerskap. Søknaden ble derfor ikke oversendt Kunnskapsdepartementet for vurdering og avgjørelse slik prosedyren er i denne type saker. Mannen opplyste heller ikke selv om straffesaken i søknaden sin.

Fredag ble mannens klage avvist i statsråd, ifølge kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Mannen ble pågrepet av politiet 12. august. Bakgrunnen for pågripelsen er en etterlysning med sikte på utlevering etter en europeisk arrestordre utstedt av italienske myndigheter.

Kilde: Terrordømt får ikke tilbake statsborgerskapet (Drammens Tidende)