Tybring-Gjedde ber Regjeringen kartlegge hvor radikaliseringen av muslimer i Norge finner sted

Christian Tybring-Gjedde ber Regjeringen om å kartlegge hvor de som kriget for IS ble radikalisert. Skjer den samme indoktrineringen i dag – som får muslimer til å ta til våpen?

Det var Hege Storhaug og nettstedet HRS som først formidlet saken om Tybring-Gjeddes skriftlige henvendelse til justisministeren.

Christian Tybring-Gjedde (FrP) har som stortingsrepresentant formelt sendt spørsmål til partifelle og justisminister Jøran Kallmyr i går.

Tybring-Gjedde vil at Regjeringen, ved Kallmyr, skal skal foreta en kartlegging av hvor unge muslimer i Norge blir radikalisert. Tybring-Gjedde ønsker seg også en analyse fra Regjeringen om hvorfor islamistisk ideologi fører til at unge er villige til å kjempe med våpen for sine overbevisninger:

“Hvilke tiltak planlegger regjeringen å iverksette for å kartlegge hvor indoktrineringen og radikaliseringen blant unge muslimer i Norge fant/finner sted, og vil regjeringen foreta en analyse av hvorfor radikal islamistisk ideologi bidrar til at noen unge mennesker er villig til å ta til våpen?”, skriver Tybring-Gjedde til justisministeren.

Tybring-Gjedde mener at dette må tas på største alvor og en del av begrunnelsen for dette er at:

Norske soldater deltok på ulikt vis i kampen mot IS. Vi fikk den absurde situasjonen at nordmenn som ønsket å opprettholde frie demokratiske samfunn de facto kjempet mot andre nordmenn som ønsket å etablere en fundamentalistisk islamsk stat basert på den aller strengeste fortolkningen av sharia. IS blir i dag betraktet som et av de mest barbariske regimer i moderne historie.
Til tross for at mange unge norske muslimer lot seg verve av ISIL, er det for offentligheten uklart hvor, hvorfor og hvordan disse unge mennene og kvinnene lot seg overbevise og verve. Det er også uklart hvor mange som er blitt radikalisert, men som av ulike årsaker aldri dro til Irak/Syria. Det er også lite kommunisert hva regjeringen helt konkret gjør for å motarbeide påvirkningen av den radikale islamistiske ideologien man må anta ligger til grunn som inspirasjon og legitimering av vold og terrorisme for unge norske muslimer.

Her kan du lese hele brevet til Tybring-Gjedde – https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=77044