Venstre vil gjøre boliglånet dyrere – går til valg på å fjerne rentefradraget på boliglån

Venstre-leder Guri Melby

Venstre-leder Guri Melby går en tøff valgkamp i møte. Nå skal partiet overbevise boligeierne om at de skal miste rentefradraget.

Det blir dyrere boliglån om Venstre får viljen sin. Partiet vil fjerne skattefradraget på lånerenter og heller senke inntektsskatten. Men partiet skal ikke kjempe for enda lavere formuesskatt, vedtok landsmøtet.

I klartekst betyr det at lånet blir dyrere for en rekke nordmenn.

Venstre mener ordningen styrker økonomien til de som allerede sitter godt i det og vil heller bruke penger på å senke inntektsskatten.

– Rentefradraget for privatpersoner er en ganske særnorsk greie, argumenterte landsmøtedelegat Gøril Havro i debatten. Det drar opp gjeldsopptaket og subsidierer de som har råd til å ta opp gjeld, det subsidierer de som har mest råd fra før og det drar opp boligprisene.

Målet er altså at boligprisene går ned når lånekostnadene går opp. Partiet vedtok også to punkt som har som mål å gjøre inngangsbilletten billigere for førstegangskjøpere. De skal slippe både dokumentavgiften ved kjøp av bolig og egenkapitalkravet på 15 prosent av boligens verdi.

Men ikke alle var enige i grepet med å gjøre boliglånene dyrere.

– Det å fjerne rentefradraget vil ramme etablerte familier på en veldig urettferdig måte, argumenterte Abid Raja.

Tror ikke det virker

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, har medlemmer som lever godt av omsetning av dyre, norske boliger, og kjenner boligmarkedet godt. Han tror ikke Venstre oppnår det de ønsker med sitt forslag.

– Boligprisveksten skyldes økt kjøpekraft gjennom rentenedgang. Forrige gang en regjering endret på rentefradraget i 1992, var også motivasjonen å begrense veksten i boligmarkedet. Men det motsatte skjedde, sier Geving som tror politikken vil svekke økonomien til mange nordmenn.

– Det er helt feil signal. Det er mange husholdninger som har basert økonomien på rentefradrag og det utgjør nesten 30 milliarder kroner i året. Jeg tror det vil ramme mange økonomisk.

I tillegg tror han forslaget vil ramme sosialt skeivt, selv om Venstre er opptatt av det nettopp skal hjelpe de som sliter i boligmarkedet.

– For de som har stram økonomi og har slitt med å komme inn i markedet, så har det selvsagt en betydning at de kan regne med rentefradraget, sier Geving.

Han tror derimot forslaget om å fjerne dokumentavgiften for førstegangskjøpere kan være klokt.

– Forslagene som skal treffe førstegangskjøpere kan vi også støtte, men det er små elementer i forhold til å fjerne rentefradraget.

Kilde – Venstre vil gjøre boliglånet dyrere – verner formuesskatten NRK