Skytinger og høy kriminalitet kan føre til at Volvo flytter ut av Sverige

Høy kriminalitet hindrer rekruttering av arbeidskraft til Göteborg, sier Volvosjef.

Grunnen til at Volvo Cars har vanskeligheter med å rekruttere internasjonale toppledere skyldes Göteborgs dårlige skoler, boligmangel og kriminalitet, mener Volvosjef Håkan Samuelsson.

Han sier at Volvo Cars i fremtiden kan bli tvunget til å flytte hovedkontoret og utviklingen ut av Sverige om de ikke kan finne folk med riktig kompetanse.

Han hevder at grunnen til at det er så vanskelig å rekruttere internasjonale toppnavn til regioner fra USA, Tyskland og Kina, beror på at Göteborg stad ikke kan levere nok bosteder og skoler, og at byen oppleves som utrygg på grunn av den høye kriminaliteten.

I et intervju med Svenska Dagbladet, gikk Volvosjefen så langt at han sa at Volvo Cars i framtiden, kan komme til å måtte flytte hovedkontoret og utviklingen fra Sverige om bilprodusenten ikke kan finne de rette arbeiderne med kompetanse.

Statsminister Stefan Löfven sier at det skal bygges flere boliger, at utdanningen blir enda bedre og at kriminaliteten skal bekjempes:

– Självklart har jag respekt för det, om Volvochefen upplever det så, så är det så. Det är därför vi ska bygga fler bostäder, se till att utbildningen blir ännu bättre och kriminaliteten ska bekämpas, sier Stefan Löfven til TT.

Det som fikk mest oppmerksomhet var Håkan Samuelssons synspunkter på kriminaliteten og at Göteborg oppleves som en utrygg by.

Politisjef Erik Nord er uenig i at Göteborg er utrygg.

Overgrep og gateran har økt eksplosivt i Gøteborg i nyere tid. I gjennomsnitt rapporteres 3 ran per dag i den sentrale delen av Gøteborg.

Ute i den innvandrertette periferien til Gøteborg er ting langt verre. Innvandrere og fremmedkulturelle står nå for den meste av all kriminalitet begått i Sverige. Dette må også sees på bakgrunn av at de “bare” utgjør 20 prosent av befolkningen. Multikulturen er en ekstrem ekstrem forbrytelse.

Sveriges triste utvikling akselererer raskt. Det er knapt noen nye selskaper som har til hensikt å etablere seg i disse utrygge områdene, og det er selvfølgelig andre enn Volvo som også har tenkt å flytte fra Sverige.

Sverige er på god vei til å bli Europas første U-land. ‘

KILDE- https://www.di.se/live/goteborg-slar-tillbaka-mot-volvo-orattvist/