30 tonn halalkjøtt fra dyr som ikke ble bedøvet før strupen ble skåret over importeres til Norge i 2020

I fjor ble det importert til Norge 29 990 kilo halalkjøtt og 5 068 kilo kosherkjøtt fra dyr som ikke ble bedøvet før strupen ble skåret over. Kjøttet ble importert på kvotene fra Tyskland, Frankrike, Nederland og Storbritannia.

For 2020 er importkvoten satt til 30 000 kilo halalkjøtt og 15 000 kilo kosherkjøtt.

Det er kun registrerte trossamfunn som kan søke om å importere fra halal- og kosherkvotene.

Spesialveterinær Elisiv Tolo har ansvar for bedøving og avliving i Animalia. Hun veileder blant annet landets slakterier, og er oppdatert på hvordan dyra reagerer på de ulike slaktemetodene.

Når man halalslakter dyr på norske slakterier blir de først bedøvet med strøm eller med boltepistol. Fjærkre bedøves med gass. Deretter kommer en velsignelse fra en troende mu­slim, og så kuttes halspulsåren.

Inhuman avliving kan gi fengsel

I Norge kan du komme i fengsel hvis du avliver et dyr på en inhuman måte. Men det er fullt lovlig å importere halalkjøtt fra land der dyra er avlivet ved å skjære over halspulsåren deres – uten at de først har fått bedøvelse.

– De siste årene har straffenivået for inhuman avliving av dyr blitt kraftig skjerpet i Norge, sier statsadvokat Maria Bache Dahl i Økokrim.

Hun forteller at Høyesterett skjerpet straffenivået i den såkalte Lukas-dommen fra 2016, der en mann ble dømt til 90 dagers ubetinget fengsel for å ha avlivet en hund ved å binde den fast i et betongrør og kaste den i elva.

Aktor la i utgangspunktet ned påstand om ti måneders ubetinget fengsel. Høyesterett fastslo at en passende straff ville være 120 dager, men det ble gjort 30 dagers fradrag fordi hundeeieren tilsto drapet.

– Hva tror du straffen ville blitt om hunde­eieren isteden hadde avlivet hunden ved å skjære over strupen på den?

– Dette ville også vært en alvorlig sak. Det finnes flere sammenlignbare saker. I august i fjor ble en mann som avlivet to katter ved å knekke nakken på dem dømt til 45 dagers ubetinget fengsel. Vi har forskriftsregler som bestemmer hvordan dyr skal avlives. Et styrende hensyn er at avlivingen skal skje på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte, sier Bache Dahl.

– Hvordan vil saken stille seg for en bonde som selger livdyr til personer som vedkommende må anta vil halalslakte dyr uten bedøvelse?

– Dersom en bonde selger dyr med full visshet om at kjøperen vil foreta en avliving i strid med regelverket, så vil bonden etter omstendighetene kunne dømmes for medvirkning til ulovlig avliving, sier statsadvokat Bache Dahl.

Smertefull avliving

En undersøkelse gjort på slakterier i EU som utførte halalslakt av storfe uten bedøvelse, viste at de beste slakterne i snitt brukte tre snitt på å kutte strupen på store dyr, mens de dårligste trengte 27 snitt før strupen var overskåret.

– Dette vil jeg kalle saging, og det er med stor sikkerhet smertefullt. Det er vanskelig å kutte strupen på en stor og muskuløs okse. Hvis det ikke utføres optimalt eller hvis blodet koagulerer og blodårene tilstoppes, kan det ta opp til seks minutter før dyret mister bevisstheten, sier Elisiv Tolo i Animalia.

Hun forteller at de som kartla halalslaktingen i EU observerte at noen av dyrene som hadde fått skåret over strupen forsøkte å reise seg flere ganger før de falt sammen.

Kilde: Når religion trumfer dyrevelferd (Bondebladet)