Bremanger kommune bosatte barnerike migrantfamilier – nå kutter de i eldreomsorgen

Illustrasjonsfoto

Bremanger kommune sa i 2012, ja til å bosette 15 somaliske og eritreiske «flyktninger» i bygda Svelgen (1.198 innbyggere), men på grunn av familiegjenforeninger mente de at tallet kunne øke til 52 før sommeren i 2012. Den gangen ba NAV kommunestyret om å si nei til å bosette flere flyktninger enn den lille kommunen kan ta seg av, skriver Firdaposten.

En av de bosatte mennene hadde 22 barn under 18 år, og hadde søkt om gjenforening med kone og 11 av barna. Også barna kan i sin tur søke om familiegjenforening med sine søsken og mødre, så antallet kunne ifølge Anita Steinset, leder i NAV Bremanger, komme til å øke ytterligere.

NAV mente derfor at det var behov for å få kontroll på situasjonen, og ønsket derfor å sette stopp for bosetning av flere flyktninger i Svelgen.

Etter vedtaket fra kommunen om å ta imot 15 flyktninger, med familiegjenforeninger, ble det raskt gjort til at tallet hadde økt til 52, skriver NRK.no.

Gjennom sin tolk fortalte Hossein Ahmed Mayamood til kanalen at han har 22 barn med med flere koner.

Kan kun velge en kone
Ifølge UDI må flyktninger fra enkelte land ofte ta et vanskelig valg, fordi de har flere koner.

Snorre Sæther som er områdeleder for familieinnvandring forteller at en mann som oppholder seg i Norge og ønsker å ta med barna sine kun kan velge en ektefelle.

UDI kan likevel ikke utelukke at innvandrere får flere av konene sine til Norge.

– For oss er det viktig å hindre at det skjer, og regelverket er klart på det punktet. Likevel kan vi ikke utelukke at det går an å omgå regelverket, sier Sæther til NRK.

I 2014 var det bosatt 150 «flyktninger» i Bremanger, ifølge NRK Sogn og Fjordane.

Bremanger kommune velger å legge ned kjøkkenet og nattevakt på Klokkartunet omsorgsbolig Davik

Pårørende til beboere på Klokkartunet omsorgsbolig, har nå tatt til motmæle mot kommunen.

– Kan det være nødvendig å risikere beboeres trygghet, trivsel, liv og helse for å spare 200.000 på å kutte nattevakt? Spørsmålet kommer fra Evy Lofnes i et åpent brev til Tom Joensen, rådmann i Bremanger kommune.

Videre i sitt opprop mot kommunen sier Evy Lofnes:

– Bremanger kommune velger å legge ned kjøkkenet på Klokkartunet omsorgsbolig Davik, og informerer beboere om dette før jul. Maten skal nå lages på institusjon i Svelgen og kjøres til Davik to ganger per uke. Det framkommer ikke at det spares noen reell sum.

– I januar kommer melding om at dere skal kutte nattevakt stilling, allerede fra 01.03.21. Beboere og pårørende får beskjed om at dette er vedtatt. Vi kjenner oss maktesløse og svært urolige for fremtiden, sier hun.

Aggressiv og irettesettende tone fra øverste leder for omsorg i kommunen og ordfører

– Vi pårørende har hittil opplevd en lite imøtekommende og bortimot aggressiv og irettesettende tone fra øverste leder for omsorg i kommunen og ordfører. Vi er fortvilet, og ber om dialog og forståelse rundt trivsel, trygghet og sikkerhet i stedet for regelrytteri og tåkelegging.

– I Fjordenes Tidende sier kommunalsjef Ytrehus 10.02 at det er et klart kriterium at de som bor på Klokkartunet ikke trenger nattevakt. Da er det våken nattevakt hun snakker om; det har de ikke på Klokkartunet. Våken nattevakt er sykehjemsnivå, og sitatet blir derfor usant i forhold til Klokkartunet, mener hun.

– Vi har aldri fått informasjon om at de som bor på Klokkartunet må oppfylle et krav om å ikke ha behov for nattevakt av den hvilende sorten. Ser du at det kan oppfattes som nærmest en trussel at om en ikke greier seg uten den nattevakten som dere nå fjerner, må en flytte?

Lokalsamfunnet mobiliserer nå med demonstrasjon, aksjonsgruppe og underskriftskampanje.

Les også. Fjernar nattevakta på omsorgsbustaden – Vi er redde NRK

Kilde «La nattevakt og kjøkken på Klokkartunet bestå!» Fjordenes Tidende

Kilde Vil hente 11 barn og én av sine koner til Norge Nettavisen